0
เคล็ดลับเตรียมสอบด้วยตัวเอง IELTS Reading Practice
หนังสือที่เหมาะกับทั้งการเป็นสื่อการสอนในห้องเรียน และเป็นสื่อที่ผู้เรียนใช้ศึกษาเอง เนื้อหาในเล่มทั้ง 14 บท อธิบายข้อสอบรูปแบบต่างๆ ที่ผู้เรียนอาจจะได้เจอระหว่างการทำแบบทดสอบ
หนังสือ284.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "IELTS Reading Practice (Academic)" คู่มือเตรียมสอบ เป็นหนังสือที่เหมาะกับทั้งการเป็นสื่อการสอนในห้องเรียน และเป็นสื่อที่ผู้เรียนใช้ศึกษาเอง เนื้อหาในเล่มทั้ง 14 บท อธิบายข้อสอบรูปแบบต่าง ๆ ที่ผู้เรียนอาจจะได้เจอระหว่างการทำแบบทดสอบ Reading แต่ละบทจะประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้

    1. Think และ Prepare ส่วนนี้จะมีคำถามให้ได้คิดเกี่ยวกับหัวข้อของข้อสอบ และมีคำศัพท์หรือวลียากๆ ที่มักพบในการสอบ
    2. Practise ผู้เรียนจะได้ทำแบบทดสอบทักษะการอ่านแบบใหม่ ๆ เพื่อให้มีโอกาสได้ฝึกกับบทความที่สั้นกว่าที่จะได้เจอในข้อสอบจริง ส่วนนี้จะเริ่มต้นด้วยกลยุทธ์ และเคล็ดลับในการทำโจทย์แต่ละรูปแบบโดยผู้เรียนสามารถลองนำกลยุทธ์นี้ไปใช้จริงระหว่างทำแบบฝึกหัดได้
    3. ลองทำข้อสอบจริง ส่วนนี้เป็นบทความที่ออกแบบมาให้เหมือนกับแบบทดสอบทักษะการอ่าน IELTS ของจริง

ส่วนเสริม
    - ข้อมูลข้อสอบและเคล็ดลับ อธิบายวิธีทำข้อสอบแต่ละแบบและเคล็ดลับการทำคะแนน
    - แบบฝึกหัดเสริม เพิ่มเติมความรู้ให้เข้มข้นด้วยแบบฝึกหัดเสริมเพื่อให้ทำข้อสอบจริงได้มั่นใจ
    - เฉลย คำตอบของแบบฝึกหัดในเล่มและมีคำอธิบายประกอบ
    - อภิธานศัพท์และดัชนี รวบรวมคำศัพท์ระดับสูงที่มีอยู่ในเล่ม

    IELTS Reading Practice ตัวอย่างข้อสอบ 8 ชุด ทดสอบตัวเองด้วย พร้อมตัวอย่างข้อสอบแบบเสมือนจริง จำนวน 8 ชุด พร้อมเฉลย

สารบัญ

1. การจับคู่หัวเรื่อง
2. True / False / Not Given
3. การจับคู่ข้อมูล
4. การเติบบทสรุปให้สมบูรณ์
5. การเติมประโยคให้สมบูรณ์
6. ข้อสอบปรนัย
7. การจับคู่คุณลักษณะ
8. การเลือกชื่อเรื่อง
9. การแบ่งประเภท
10. การทำให้ประโยคสมบูรณ์
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786168141076 (ปกอ่อน) 192 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 10 มม.
น้ำหนัก: 355 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์อีแอลที เอ็ดยูเคชั่น (ไทยแลนด์), บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 9/2022
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน