0
คนกับเสือ
รวมเรื่องสั้นชุดที่สามของผู้เขียน "วิหารที่ว่างเปล่า" เรื่องราวของผู้ไม่ยอมพ่าย!
หนังสือ109.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมเรื่องสั้นเล่มที่สามของ "เสกสรร ประเสริฐกุล" นักคิดนักเขียนผู้ไม่คล้อยตามกระแสใหญ่ของสังคมไทยมาแต่ไหนแต่ไร ซึ่งได้สะท้อนความรู้สึกเบื้องลึกของตนเองที่มีต่อสังคมไทยร่วมสมัย โดยเฉพาะในแง่มุมของเหล่าปัจเจกชนผู้ถูกกระทำย่ำยีอย่างหยาบคายภายใต้ความฉาบฉวยมักง่าย ซ้ำร้ายบรรดาผู้ฉกฉวยแย่งชิงหรือนิยมเอารัดเอาเปรียบเหล่านั้นกลับเห็นเป็นเรื่องปกติ มิได้รู้สึกรู้สาแต่ประการใดว่าตนเองได้ก่อความระยำตำบอนแก่ผู้อื่นชีวิตอื่นอย่างเลวร้ายแค่ไหน เหตุการณ์ต่างๆ ที่ปรากฎในแต่ละเรื่อง เป็นการบอกกล่าวเอาไว้อย่างแยบยลให้ให้เราตระหนักว่า เชื้อโรคร้ายได้แพร่ระบาดไปทุกที่แล้ว! "คนกับเสือ" คือเรื่องสั้นขึ้นหิ้งของ เสกสรร ประเสิรฐกุล โดยแท้จริง

สารบัญ

- บาดแผลใหม่จากท้องทะเล
- หยิงเฒ่าบนภูเขาชรา
- มวยแทน
- ผู้ยิ่งใหญ่
- คนกับเสือ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789749748794 (ปกอ่อน) 128 หน้า
ขนาด: 126 x 184 x 7 มม.
น้ำหนัก: 110 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์สามัญชน, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2014
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน