0
2 เล่ม ที่คนอยากรู้อยากเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจควรอ่าน