0
ลด 15 % ความคิดสร้างสรรค์...ทักษะเอาตัวรอดของคนยุคนี้