0
ลด 30%
การจัดการผลการปฎิบัติงาน : Performance Management
เครื่องมือสำคัญทางการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร สำหรับการประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
ซื้อครบ 300 บาท ลด 40 บาท ซื้อครบ 500 ลด 100 บาท
ซื้อครบ 300 บาท ลด 40 บาท ซื้อครบ 500 บาท ลด 100 บาท เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ
อ่านต่อ
หนังสือ224.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    นำเสนอความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการจัดการผลการปฏิบัติงาน ที่มีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์และความหมายของการจัดการผลการปฏิบัติงาน วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน การกำหนดมาตรฐานระดับองค์กร ฝ่าย และบุคคล ปัญหาและแนวทางแก้ไขการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการนำผลการปฏิบัติงานไปเชื่อมโยงและผนึกประสาน (Cascading & Alignment) ไปในทิศทางเดียวกันกับเป้าหมายและกลยุทธ์ธุรกิจ ด้วยกระบวนการวางแผนงาน (Performance Planning and Agreement) การปฏิบัติการให้บรรลุผล (Performance Execution) การพัฒนางาน (Performance Development) การให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อปรับปรุงงาน (Assessment & Feed Back) พร้อมกับมีกรณีศึกษาให้ไว้เพื่อให้เป็นตัวอย่างและเป็นแนวทางในการจัดการผลการปฎิบัติงาน

สารบัญ

บทที่ 1 ภาพรวมการจัดการผลการปฏิบัติงาน
บทที่ 2 การวางแผนผลการปฏิบัติงาน
บทที่ 3 ขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน
บทที่ 4 การจัดการผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์
บทที่ 5 การออกแบบ แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
บทที่ 6 การดำเนินการวัดผลการปฏิบัติงาน
บทที่ 7 การวัดผลปฏิบัติงานผ่าน BSC และ HR Scorecard
บทที่ 8 การทบทวนผลการปฏิบัติงาน
บทที่ 9 การแจ้งข้อมูลย้อนกลับผลการปฏิบัติงาน
บทที่ 10 ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน
ฯลฯ

คำนิยม
หนังสือ "การจัดการผลการปฎิบัติงาน" หรือในชื่อภาษาอังกฤษว่า "Performance Management" ซึ่งเขียนโดย "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กล้าหาญ ณ น่าน" เล่มนี้ ถือได้ว่าเป็นหนังสือที่มีคุณภาพสูงเล่มหนึ่ง ซึ่งออกมาทันเวลากับความต้องการของสังคมไทยทั้งในภาควิชาการและภาคปฏิบัติอย่างเหมาะสม ผมจึงใคร่ขอแสดงความยินดีและชื่นชมมา ณ โอกาสนี้ และขออำนวยอวยพรให้ประสบความสำเร็จอย่างสูงสุดในชีวิต การงาน ครอบครัว เป็นดุษฎีบัณฑิตผู้ทรงคุณวุฒิและคุณธรรม เป็นกำลังสำคัญในการที่จะช่วยพัฒนาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนสืบต่อไปศาสตราจารย์พิศิษฐ์ ดร.จำเนียร จวงตระกูล
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160828630 (ปกอ่อน) 416 หน้า
ขนาด: 187 x 257 x 20 มม.
น้ำหนัก: 740 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 3/2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน