0
การจัดหาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ในยุคพลิกผัน
นำเสนอเนื้อหา ทฤษฎีด้านการจัดหาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ที่ครบถ้วน เริ่มตั้งแต่การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ จนถึงการดำเนินการเพื่อรักษาพนักงาน พร้อมทั้งอ้างอิงตัวอย่างจากสถานการณ์จริงขององค์การต่าง ๆ
ผู้เขียน สุธินี ฤกษ์ขำ
หนังสือ361.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "การจัดหาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ในยุคพลิกผัน" เล่มนี้ นำเสนอเนื้อหา ทฤษฎีด้านการจัดหาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ที่ครบถ้วน เริ่มตั้งแต่การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ จนถึงการดำเนินการเพื่อรักษาพนักงาน พร้อมทั้งอ้างอิงตัวอย่างจากสถานการณ์จริงขององค์การต่าง ๆ และสอดแทรกผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความตระหนักถึงความสำคัญของการจัดหาทรัพยากรมนุษย์ในยุคพลิกผันดังเช่นปัจจุบัน

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำการจัดหาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
บทที่ 2 การวิเคราะห์งาน
บทที่ 3 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
บทที่ 4 การสรรหาภายนอก
บทที่ 5 การสรรหาภายใน
บทที่ 6 การคัดเลือก
บทที่ 7 การตัดสินใจคัดเลือกพนักงานและการว่าจ้าง
บทที่ 8 การบริหารระบบการจัดหาทรัพยากรมนุษย์
บทที่ 9 การบริหารการรักษาพนักงาน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740340096 (ปกอ่อน) 236 หน้า
ขนาด: 191 x 260 x 10 มม.
น้ำหนัก: 465 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน