0
ลด 15%
การตลาดบริการ : Services Marketing
การบริการเป็นสิ่งที่แทรกซึมอยู่ทุกธุรกิจ แต่จะจัดการอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ หนังสือเล่มนี้มีคำตอบ
ซื้อครบ 300 บาท ลด 40 บาท ซื้อครบ 500 ลด 100 บาท
ซื้อครบ 300 บาท ลด 40 บาท ซื้อครบ 500 บาท ลด 100 บาท เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ
อ่านต่อ
หนังสือ233.75 บาท
e-books(PDF) ?236.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    การบริการได้ทวีความสำคัญมากขึ้นในยุคนี้ แม้ในธุรกิจขายสินค้าเองก็ตาม หากองค์กรใดไม่เน้นบริการ องค์กรนั้นย่อมสูญหายไปจากโลกของการแข่งขันอย่างแน่นอน

    หนังสือเล่มนี้ให้เนื้อหาสำคัญด้านการตลาดบริการ จากการศึกษาค้นคว้าและประสบการณ์จริงของผู้เขียน อธิบายอย่างเป็นลำดับขั้น ด้วยภาษาที่อ่านง่าย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ และสอดแทรกข้อคิด เหมาะสำหรับจะใช้ประกอบการเรียนในคณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด ทั้งการตลาดบริการ การบริหารการบริการ และวิชาอื่นๆ ทางด้านการตลาดในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท โดยได้ถ่ายทอดความรู้ด้านการตลาดที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับทุกธุรกิจ ทั้งธุรกิจที่เน้นการบริการ และธุรกิจที่ขายสินค้า รวมทั้งอาชีพการงานและชีวิตประจำวัน

สารบัญ

ภาคที่ 1 ธุรกิจกับการบริการและการกำหนดกลยุทธ์
- บทที่ 1 การบริการในยุคปัจจุบัน
- บทที่ 2 การกำหนดลูกค้าเป้าหมาย พฤติกรรม และความต้องการของลูกค้า
- บทที่ 3 การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด
- บทที่ 4 การกำหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด

ภาคที่ 2 การสร้างบริการเกินคาดหมาย
- บทที่ 5 การวางตำแหน่งบริการ การพัฒนาบริการใหม่ การสร้างความแตกต่าง และการสร้างตราบริการ
- บทที่ 6 คุณภาพในการบริการ
- บทที่ 7 การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
- บทที่ 8 การสร้างความพึงพอใจและความจงรักภักดีต่อลูกค้า
- บทที่ 9 การจัดการกับข้อเรียกร้องของลูกค้า

ภาคที่ 3 การบริหารมุ่งสู่ความสำเร็จ
- บทที่ 10 การบริหารการบริการ ยุคศตวรรษที่ 21
- บทที่ 11 องค์กรแห่งการบริการ
- บทที่ 12 การปรับปรุงและพัฒนาการตลาดบริการ
- บทที่ 13 วิสัยทัศน์ในการบริหารการตลาดบริการ
- บทที่ 14 การตลาดบริการในโ,กออนไลน์

ข้อมูลเพิ่มเติม

-ดร. พัทธธีรา รชตะไพโรจน์,สุพจน์ กฤษฎาธาร เป็น พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์,สุพจน์ กฤษฎาธาร

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160839681 (ปกอ่อน) 328 หน้า
ขนาด: 170 x 240 x 12 มม.
น้ำหนัก: 440 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน