0
การบริหารคณะกรรมการในองค์กร
สารพันความรู้เรื่องการจัดตั้งคณะกรรมการ สวัสดิการ, คณะกรรมการสหภาพแรงงาน, คณะกรรมการลูกจ้าง และอื่นๆ อีก รวม 14 รูปแบบ
หนังสือ209.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "การบริหารคณะกรรมการในองค์กร" เล่มนี้ ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ รวมถึงคณะกรรมการอื่นๆ ในองค์กร ได้แก่ คณะกรรมการ สหภาพแรงงาน คณะกรรมการลูกจ้าง, คณะกรรมการความปลอดภัยเเละสภาพแวดล้อมในการทำงาน, คณะกรรมการ JCC, คณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์และอื่นๆ อีกรวม 14 รูปแบบคณะกรรมการในสถานประกอบการ ซึ่งเนื้อหาในเล่มได้อธิบายถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง, วิธีการจัดตั้ง ตลอดจนปัจจัยที่มีผลกระทบและปัญหาต่างๆ ในการบริหารคณะกรรมการต่างๆ เหล่านี้ ความเหมือนและความแตกต่าง รวมถึงความเกี่ยวโยงของแต่ละคณะกรรมการ เพื่ออธิบายถึงวิธีการบริหารคณะกรรมการทั้งหมดที่มีในองค์กรแบบบูรณาการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด อันจะส่งผลไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของพนักงานภายในองค์กร

    หนังสือเล่มนี้ถือเป็นคัมภีร์สำหรับผู้บริหารองค์กร ผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เจ้าหน้าที่ในสายงานทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการสวัสดิการและกรรมการพนักงานคณะอื่นๆ ใช้เป็นเเนวทางในการศึกษาเรียนรู้วิธีการบริหารจัดการคณะกรรมการต่างๆ ภายในองค์กรได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการสวัสดิการ ในสถานประกอบการ
- ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการทำงานของคณะกรรมการสวัสดิการ ในสถานประกอบการ
- ปัญหาที่มักจะพบในการบริหารคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ
- การเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ
- การจัดทำโครงการกิจกรรมของคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ
ฯลฯ

ส่วนที่ 2 คณะกรรมการอื่นๆ
- คณะกรรมการสหภาพเเรงงาน
- คณะกรรมการลูกจ้าง
- คณะกรรมความปลอดภัย อาชีวอนามัยเเละสภาพเเวดล้อมในการทำงาน
- คณะกรรมการร่วมปรึกษาหารือ JCC
- คณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์
ฯลฯ

ส่วนที่ 3 การบูรณาการบริหารงานคณะกรรมการพนักงาน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167444475 (ปกอ่อน) 224 หน้า
ขนาด: 145 x 209 x 12 มม.
น้ำหนัก: 295 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เอช อาร์ เซ็นเตอร์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2014
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน