0
การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้
การพัฒนาองค์การเเห่งการเรียนรู้เป็นหลักการ บริหารจัดการที่มุ่งเน้นสู่ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน เเละเป็นการเพิ่มพูนศักยภาพเเละขีดความสามารถในการเเข่งขัน
ผู้เขียน ED.D. Michael J.Marquardt
หนังสือ332.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้ถือได้ว่า เป็นคัมภีร์ด้านการบริหารจัดการองค์การที่มีคุณค่าอย่างแท้จริง ทั้งนี้ก็ด้วย แนวคิด ทฤษฎี และวิธีการ ที่มีการนำไปปฎิบัติกันอย่างต่อเนื่องและแพร่หลาย ดังตัวอย่างที่ปรากฎอยู่ในเนื้อหาสาระที่ได้มีการปรับปรุงและจัดพิมพ์ติดต่อกันมา 3 ครั้ง ซึ่งจะพาคุณไปพบกับวิธีการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ด้วยการพัฒนาระบบย่อย (Subsystems) ที่สำคัญๆ ทั้ง 5 ด้าน ของศาสตราจารย์ ดร.ไมเคิล เจ. มาร์ควอร์ท ที่จะช่วยให้องค์การเกิดขีดความสามารถที่แข็งแกร่งพร้อมศักยภาพที่ได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน

สารบัญ

บทที่ 1 ความจำเป็นที่ต้องเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
บทที่ 2 ตัวแบบขององค์การแห่งการเรียนรู้ในเชิงระบบ
บทที่ 3 การสร้างพลวัตในการเรียนรู้
บทที่ 4 การปฏิรูปองค์การสู่ความเป็นเลิศในการเรียนรู้
บทที่ 5 การเอื้ออำนาจและการสนับสนุนให้ผู้คนประสบความสำเร็จ
บทที่ 6 การจัดการความรู้ในองค์การเเห่งการเรียนรู้
บทที่ 7 เทคโนโลยีสำหรับการสร้างองค์การเเห่งการเรียนรู้
บทที่ 8 การเรียนรู้เชิงผสานการปฏิบัติงานจริง
บทที่ 9 การเป็นองค์การเเห่งการเรียนรู้

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789744143532 (ปกอ่อน) 448 หน้า
ขนาด: 145 x 209 x 25 มม.
น้ำหนัก: 540 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์เอ็กซเปอร์เน็ท, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2014
ชื่อเรื่องต้นฉบับBuilding the Learning Organization (3rd edition)
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : Nicholas Brealey Publishing
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน