0
ลด 50%
การพัฒนาองค์การ
แนวความคิดใหม่ในการพัฒนาองค์การ ทันสมัย และสอดคล้องกับการบริหารงานตามสถานการณ์โลก
หนังสือ97.50 บาท
e-books(PDF) ?139.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "การพัฒนาองค์การ" เล่มนี้ ใช้ในการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาสำหรับ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปที่จะศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ โดยได้มีการเรียบเรียงให้มีความทันสมัย เหมาะสม และสอดคล้องกับการบริหารงานตามสถานการณ์ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความหมายและแนวคิดการพัฒนาองค์การ การเปลี่ยนแปลงองค์การ กระบวนการพัฒนาองค์การ สภาพแวดล้อมของการบริหารกับการพัฒนาองค์การ เครื่องมือสอดแทรกการพัฒนาองค์การ การประเมินผลการพัฒนาองค์การ ไปจนถึงแนวโน้มในอนาคตของการพัฒนาองค์การ และอีกหลายเรื่องราวน่าสนใจ โดยมีเนื้อหาสาระครอบคลุมความรู้ด้านบริหารจัดการ และช่วยเสริมสร้างความรู้ การนำไปประยุกต์ใช้กับการบริหารงาน และบริหารองค์การได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

บทที่ 1 ความหมายและแนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาองค์การ
บทที่ 2 แนวความคิดเกี่ยวกับองค์การและทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงองค์การ
บทที่ 3 องค์ประกอบและกระบวนการพัฒนาองค์การ
บทที่ 4 สภาพแวดล้อมของการบริหารกับการพัฒนา
บทที่ 5 การตรวจวินิจฉัยปัญหาขององค์การ
บทที่ 6 เทคนิคการพัฒนาองค์การระดับระหว่างบุคคล
บทที่ 7 เทคนิคการพัฒนาองค์การระดับกลุ่ม
บทที่ 8 เทคนิคการพัฒนาองค์การระดับองค์การ
บทที่ 9 เครื่องมือสอดแทรกการพัฒนาองค์การ
บทที่ 10 ผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับการพัฒนาองค์การ
บทที่ 11 การประเมินผลการพัฒนาองค์การ
บทที่ 12 ความสำเร็จและปัญหาของการพัฒนาองค์การ
บทที่ 13 แนวโน้มในอนาคตของการพัฒนาองค์การ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160822294 (ปกอ่อน) 296 หน้า
ขนาด: 170 x 220 x 14 มม.
น้ำหนัก: 415 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 8/2015
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน