0
การแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
หนังสือเล่มนี้มุ่งหวังให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง จึงมีแนวคำตอบพร้อมคำอธิบายเช่นเดียวกับในห้องเรียน เมื่อได้ศึกษาเนื้อหาและฝึกหัดแปลแล้ว ผู้เรียนจะสามารถแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างมีคุณภาพ
หนังสือ237.50 บาท
e-books(PDF) ?210.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    การแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษเป็นงานที่ยาก เพราะต้องสื่อสารข้ามวัฒนธรรม หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ทำงานแปลได้ง่ายขึ้นด้วยการใช้กระบวนการแปลที่เป็นขั้นตอน อันจะนำไปสู่การแปลที่มีคุณภาพ ในตอนแรกจะเป็นการนำเสนอข้อความรู้ด้านวิชาการแปลที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานแปล และตอนที่สองจะเป็นการฝึกหัดแปลงานเขียนประเภทต่างๆ โดยใช้กระบวนการแปล งานเขียนที่นำมาใช้ในการฝึกแปล เป็นงานที่มีการใช้จริงในสังคมปัจจุบัน หนังสือเล่มนี้มุ่งให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง จึงมีแนวคำตอบพร้อมคำอธิบายเช่นเดียวกับในห้องเรียน ดังนั้นเมื่อศึกษาเนื้อหาและฝึกหัดแปลในหนังสือเล่มนี้แล้ว จะสามารถแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างมีคุณภาพ

สารบัญ

ตอนที่ 1 หลักการแปล (Principles of Translation)
- บทที่ 1 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการแปล (Basic Concepts in Translation)
- บทที่ 2 กระบวนการแปล (Process of Translating)
- บทที่ 3 กลวิธีในการแปล (Translating Strategies)

ตอนที่ 2 การแปลงงานเขียนประเภทต่าง ๆ (Translating Different Genres)
- ประเภทของงานเขียน (Writing Genres)
- บทที่ 4 การเขียนพรรณนาความ (Descriptive Genre)
- บทที่ 5 การเขียนเล่าเหตุการณ์ (Narrative Genre)
- บทที่ 6 การเขียนอธิบายความ (Expository Genre)
- บทที่ 7 การเขียนจูงใจ (Persuasive Genre)

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163144676 (ปกอ่อน) 218 หน้า
ขนาด: 184 x 261 x 11 มม.
น้ำหนัก: 420 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธรรมศาสตร์, สนพ. ม.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน