0
ขนมไทยหลากหลายมิติ
กล่าวถึงมิติในด้านต่าง ๆ ของขนมไทย เริ่มจากวัตถุดิบที่ใช้ทำขนม การเกี่ยวข้องกับประเพณีและวัฒนธรรม ความเป็นศาสตร์และศิลป์ การเชื่อมโยงกับธุรกิจและการท่องเที่ยว ซึ่งทำให้ผู้อ่านได้รู้เรื่องขนมไทยมากขึ้น
ผู้เขียน อบเชย วงศ์ทอง
หนังสือ114.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ขนมไทยถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษตั้งแต่ยุคสุโขทัย มาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน ขนมไทยมีความหลากหลายแตกต่างชนิดกันไป กระบวนการผลิตปรุงแต่งที่มีความประณีต ละเอียดอ่อน ใช้เทคนิคพิถีพิถันทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้ขนมที่มีรูปลักษณ์ มีความนุ่มนวล สีสัน รสชาติ กลิ่นหอมที่ชวนให้รับประทาน อันเป็นจุดเด่นที่ทําให้ขนมไทย สร้างชื่อเสียงให้กับคนไทยและเป็นที่เลื่องลือไปทั่วสารทิศ

    ในการอนุรักษ์ขนมไทยมีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านการทําขนม มีการทําขนมกันมาอย่างต่อเนื่องตลอดจนมีการใช้ขนมไทยในเทศกาล และ ประเพณีต่างๆ จึงทําให้ขนมไทยอยู่คู่กับสังคมไทยมาจนถึงทุกวันนี้ หนังสือ "ขนมไทยหลากหลายมิติ" เล่มนี้ ได้กล่าวถึงมิติในด้านต่าง ๆ ของขนมไทย เริ่มจากวัตถุดิบที่ใช้ทำขนม การเกี่ยวข้องกับประเพณีและวัฒนธรรม ความเป็นศาสตร์และศิลป์ การเชื่อมโยงกับธุรกิจและการท่องเที่ยว ซึ่งทำให้ผู้อ่านได้รู้เรื่องขนมไทยมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

บทที่ 1 : ความเป็นมาของขนมไทย
บทที่ 2 : วัตถุดิบขนมไทย
บทที่ 3 : ขนมไทยมิติที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและประเพณี
บทที่ 4 : ขนมไทยมิติของความเป็นศาสตร์
บทที่ 5 : ขนมไทยมิติของความเป็นศิลปะ
บทที่ 6 : ขนมไทยมิติที่เชื่อมโยงกับธุรกิจ
บทที่ 7 : ขนมไทยมิติที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว

คำนิยม
ขนมไทยหลากหลายมิติ ของรองศาสตราจารย์อบเชย วงศ์ทอง เป็นหนังสือที่มีคุณค่าต่อขนมไทยเป็นอย่างมากเนื่องจากได้เรียบเรียงจากความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ต่อขนมไทยอย่างยิ่ง ความรู้ของอาจารย์อบเชยได้ตกผลึก และถ่ายทอดเป็นเนื้อหาที่มีสาระมากทีเดียว เอ่ยชื่อว่าขนมไทยจะนึกถึงขนมที่สวยงามทั้งสี กลิ่น รส เนื้อสัมผัส และความประณีต ลักษณะต่าง ๆ เหล่านี้เกิดจากวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นมีการคัดเลือกคุณภาพวัตถุดิบ ขั้นตอนการทำ การคงเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละชนิดซึ่งทำให้คงความเป็นขนมไทยไว้ได้อย่างยั่งยืน หวังว่า หนังสือขนมไทยเล่มนี้จะเป็นประโยชน์กับนักเรียน นักศึกษา อาจารย์ และผู้สนใจเกี่ยวกับการทำขนมไทย และการขายได้เป็นอย่างยิ่งรองศาสตราจารย์ อนุกูล พลศิริ- อดีตบรรณาธิการวารสารคหเศรษฐศาสตร์
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165562331 (ปกอ่อน) 97 หน้า
ขนาด: 144 x 210 x 5 มม.
น้ำหนัก: 135 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เกษตรศาสตร์, สนพ. ม.
เดือนปีที่พิมพ์: 2/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน