0
ความหมายกับการแปล
เป็นจุดเริ่มต้นและสำคัญในมิติของความหมายอย่างกว้าง ๆ โดยเขียนอธิบายให้อ่านได้ง่าย ไม่เจาะประเด็นลึกหรือซับซ้อนจนเกินไป เหมาะสำหรับใช้เรียนในชั้นเรียนหรือใช้เป็นหนังสืออ่านนอกเวลาสำหรับทุกหลักสูตร
หนังสือ218.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    การแปลเป็นการถ่ายทอดความหมายหรือหน่วยความคิดข้ามภาษา มิใช่การเปลี่ยนภาษา ความหมายจึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในการแปล ดังนั้น เป้าหมายของนักแปลควรจะอยู่ที่การสื่อความหมายไปยังผู้อ่านในภาษารับสารให้ได้มากที่สุด หรือใกล้เคียงที่สุด ผู้อ่านในภาษาตันทางเข้าใจเช่นไร ผู้อ่านในภาษาปลายทางก็ต้องเข้าใจเช่นนั้น

    แกนหลักในการเรียนการสอนวิชาการแปลทุกวิชาทุกระดับ ย่อมอยู่ที่ความเข้าใจในประเด็นการถ่ายทอดความหมายให้ตรงกันระหว่างภาษาต้นทางกับภาษาปลายทาง หนังสือ "ความหมายกับการแปล" เล่มนี้ แสดงเนื้อหาที่เป็นจุดเริ่มต้นและสำคัญในมิติของความหมายอย่างกว้าง ๆ โดยเขียนอธิบายให้อ่านได้ง่าย ไม่เจาะประเด็นลึกหรือซับซ้อนจนเกินไป เหมาะสำหรับใช้เรียนในชั้นเรียนหรือใช้เป็นหนังสืออ่านนอกเวลาสำหรับทุกหลักสูตรและทุกระดับในมหาวิทยาลัย รวมถึงใช้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่เน้นการเรียนการสอนออนไลน์ ซึ่งผู้เรียนจำเป็นต้องขวนขวายหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง ทั้งผู้สอน ผู้เรียน และผู้ที่แสวงหาความรู้จะได้รับประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้อย่างแน่นอน

สารบัญ

บทที่ 1 เข้าใจการแปล (Understanding Translation)
บทที่ 2 ความหมายกับการแปล (Meaning and Translation)
บทที่ 3 การถอดรหัสภาษาและการเข้ารหัสภาษา (Decoding and Recoding a Language)
บทที่ 4 บริบทกับความหมาย (Context and Meaning)
บทที่ 5 สำนวนภาษา ความหมาย กับการแปล (Idioms, Meaning and Translation)
บทที่ 6 คำเรียกขานไทยกับการแปล (Thai Terms of Address and Translation)
บทที่ 7 ความหมายที่มากับไวยากรณ์ (Meaning Embedded in Grammar)
บทที่ 8 ลักษณะพิศษทางไวยากรณ์ภาษาไทยที่อาจเป็นผลต่อการแปล (Some Special Grammatical Features of the Thai Language Affecting Translation)
บทที่ 9 ระดับความสุภาพและลีลาภาษา (Levels of Politeness and Registers of a Language)
บทที่ 10 น้ำเสียงกับความหมาย (Tone and Meaning)
บทที่ 11 ทดลองแปล อังกฤษ-ไทย (English to Thai Translation Practice)
บทที่ 12 ทดลองแปล ไทย-อังกฤษ (Thai to English Translation Practice)

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740340515 (ปกอ่อน) 156 หน้า
ขนาด: 190 x 260 x 8 มม.
น้ำหนัก: 305 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน