0
คู่มือการดูแลแม่ลูกหลังคลอด 42 วัน
สุดยอดผู้ดูแลหลังคลอด ที่ผ่านประสบการณ์จริงมานานหลายปีได้บอกเล่าถึง "กลยุทธ์การอยู่เดือน 42 วัน" ที่ใช้ประโยชน์ได้ผลจริง..
หนังสือ427.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "สุดยอดผู้ดูแลหลังคลอดที่ผ่านประสบการณ์จริงมานานหลายปีได้บอกเล่าถึง.. กลยุทธ์การอยู่เดือน 42 วัน ที่ใช้ประโยชน์ได้ผลจริง" 

    สอนคุณเลือกผู้ดูแลหลังคลอดที่เปี่ยมล้นด้วยคุณภาพ "ใบรายการซื้อของช่วงอยู่เดือน" ที่คุ้มค่าราคามากที่สุด ใช้ได้จริงมากที่สุดในประวัติการณ์ ท่าทางการป้อนให้นมแบบไหนที่จะไม่ทำให้คุณรู้สึกเจ็บปวด พร้อมความลับวิเศษที่จะทำให้เด็กทารกแรกเกิดนอนหลับอย่างสงบปลอดภัย อาหารช่วงอยู่เดือนที่จำเป็นจะต้องรับประทานโดย "แบ่งเป็นช่วงระยะ" พร้อมสรุปปัญหาที่พบได้บ่อยของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และการป้องกัน

สารบัญ

- โปรดฟังฉันพูดก่อน
บทที่ 1 บทเตรียม
1. การเตรียมจิตใจ
2. การเตรียมบุคลากร
3. การเตรียมสภาพแวดล้อม
ฯลฯ

บทที่ 2 บทปฏิบัติจริง
ส่วนที่ 1 ช่วงระยะที่ 1 : พักฟื้นและเรียนรู้
ส่วนที่ 2 ช่วงระยะที่ 2 : ระยะเปลี่ยนแปลง
ส่วนที่ 3 ช่วงระยะที่ 3 : สร้างวินัยและกฎระเบียบ
ส่วนที่ 4 ช่วงระยะที่ 4 : เริ่มต้นเข้าสู่ทางที่ถูกต้อง

บทที่ 3 บทเสริม
1. ทารกคลอดก่อนกำหนด
2. เด็กฝาแฝด
3. การหย่านม
ฯลฯ

บทที่ 4 บทสืบค้น

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786168158517 (-ไม่ระบุ) 576 หน้า
ขนาด: 146 x 210 x 30 มม.
น้ำหนัก: 705 กรัม
สำนักพิมพ์วารา พับลิชชิ่ง, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 5/2019
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : Yilin Press, Ltd.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน