0
คู่มือการแพทย์แผนไทย เส้นทางสู่มืออาชีพโกอินเตอร์
แนะแนวการเรียนการสอนแบบบูรณาการ การแพทย์ทางเลือกของคนยุคใหม่ เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจและต้องการยึดเป็นอาชีพ และพัฒนาสู่สากลต่อไป
หนังสือ147.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    การแพทย์แผนไทย นับว่าเป็นทางเลือกให้กับผู้ที่ต้องการบำบัดรักษาตนเองให้ปลอดภัยหรือให้หายจากโรคภัยต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดีในปัจจุบันได้ผู้นิยมใช้บริการแพทย์ทางเลือกเพิ่มขึ้นสูงมาก ด้วยเหตุเพราะไม่มีผลข้างเคียงหรือมีก็น้อย และยังสามารถใช้เพื่อการป้องกันและบำรุงร่างกายไปในตัวด้วย การแพทย์แผนไทยนอกจากจะเกี่ยวข้องกับตัวยาสมุนไพรแล้วยังครอบคลุมไปถึงศิลปะการนวดเพื่อบรรเทาหรือบำบัดรักษาโรคต่างๆ อีกด้วย

    หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ทั้งศาสตร์และศิลป์ในอันที่จะสามารถเรียนรู้ ฝึกฝนจนให้เกิดความชำนาญต่อไปได้ และที่สำคัญในปัจจุบัน ชาวต่างชาติได้สนใจศาสตร์ของไทยเป็นอย่างมาก เพราะทดลองแล้วได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งส่งผลให้ผู้ที่นำไปประกอบเป็นอาชีพได้มีโอกาสพัฒนาและยกระดับสู่สากลจนสามารถนำไปประกอบอาชีพยังต่างประเทศได้อย่างแน่นอน!

สารบัญ

- ประวัติความเป็นมาการแพทย์แผนไทย
- การแพทย์ใหม่ เพื่อสุขภาพและผู้ป่วย
- แพทย์ทางเลือก การแพทย์เพื่อสังคมยุคใหม่
- สาขาวิชาการเรียนรู้สู่สากล (โกอินเตอร์)
- ความเป็นมาและรายละเอียดนวดแผนโบราณ
- บูรณาการ การเรียนรู้แพทย์แผนไทย
- แพทย์แผนไทยประยุกต์ การแพทย์ทางเลือกใหม่
- แหล่งที่มาข้อมูลและค้นคว้าเพิ่มเติม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162104565 (ปกอ่อน) 184 หน้า
ขนาด: 144 x 211 x 11 มม.
น้ำหนัก: 240 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ปัญญาชน, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน