0
ตัวอย่าง OKRs : Objectives and Key Results
40 ตัวอย่าง OKRs ของฟังก์ชันงานต่าง ๆ เพื่อการนำไปใช้ในการจัดทำ OKRs ในองค์การ
หนังสือ142.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาต่อยอดจากเล่มแรกที่มีชื่อว่า Objectives and Key Results (OKRs) : เครื่องมือการบริหารผลงานที่ได้ "ใจ" และได้ "งาน" ที่ได้กล่าวถึงแนวคิด และแนวทางการกำหนด OKRs ซึ่งเป็นการปูพื้นฐานในเรื่อง OKRs เอาไว้แล้ว

    สำหรับเนื้อหาภายในเล่มนี้ผู้เขียนได้นำเสนอตัวอย่างการเขียน OKRs ในฟังก์ชันงานต่าง ๆ ที่กลั่นกรองข้อมูลมาจากประสบการณ์การสอนบุคลากรในหลากหลายฟังก์ชันงาน โดยเขียนตัวอย่างไว้ทั้งหมด 40 ฟังก์ชันงาน อาทิ ตัวอย่าง OKRs ของงานฝึกอบรม งานค่าตอบแทนและสวัสดิการ งานขาย งานโลจิสติกส์ งานบัญชี งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานผลิต งานกฎหมาย เป็นต้น ซึ่งค่อนข้างครอบคลุมเกือบทุกตำแหน่งงานที่มีอยู่ในองค์การ โดยคุณสามารถเลือกไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมตามบริบทขององค์การ

สารบัญ

บทที่ 1 แนวทางการเขียนตัวอย่าง OKRs
- 1.1 แนวคิดของ OKRs
- 1.2 ประโยชน์ของการทำ OKRs
- 1.3 แบบฟอร์มตัวอย่าง OKRs
- 1.4 แนวทางการอ่านหนังสือ "ตัวอย่าง OKRs"
- 1.5 บทสรุปแนวทางการเขียนตัวอย่าง OKRs

บทที่ 2 ตัวอย่างการเขียน OKRs ในฟังก์ชังานต่าง ๆ
- 2.1 ตัวอย่าง OKRs : งานฝึกอบรม (Training)
- 2.2 ตัวอย่าง OKRs : งานสรรหาและคัดเลือก (Recruitment & Selection)
- 2.3 ตัวอย่าง OKRs : งานพัฒนาบุคลากร (Human Resource Development : HRD)
- 2.4 ตัวอย่าง OKRs : งานสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resource Information System : HRIS)
- 2.5 ตัวอย่าง OKRs : งานค่าตอบแทนและสวัสดิการ (Compensation & Benefits : C&B)
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164770058 (ปกอ่อน) 120 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 7 มม.
น้ำหนัก: 170 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เอช อาร์ เซ็นเตอร์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 5/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน