0
ต้นไม้ปลอดภัย ใช้ยาถูกต้อง
คู่มือรอบรู้ เรื่องยาป้องกันและรักษาโรคพืชและแมลงศัตรูพืช ครบในเล่มเดียว
หนังสือ156.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้จะช่วยแนะนำยาสำหรับป้องกันและกำจัดโรคพืชและศัตรูของพืช เหมาะสำหรับผู้ปลูกต้นไม้ทุกกลุ่ม ตั้งแต่เกษตรกรไปจนถึงผู้รักต้นไม่ทั่วไป เพื่อให้ "รู้จักโรค รู้จักยา ขจัดการสูญเสียต้นไม้ที่มีค่าของเรา" โดยเนื้อหาจะกล่าวถึงสาเหตุและอาการโรคพืช เพื่อให้เกษตรกรและนักปลูกมือใหม่สามารถจับคู่สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะมีรายชื่อสารป้องกันกำจัดโรคพืชและศัตรูพืชที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้ในเล่ม พร้อมกับแนะนำการเลือกซื้อและใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืช นอกจากนี้ ยังมีสูตรสารสกัดสมุนไพรที่มีฤทธิ์ป้องกันกำจัดโรคพืชและแมลงศัตรูพืชอีกด้วย

สารบัญ

- สาเหตุสำคัญของการเกิดโรคในพืช
- สารป้องกันกำจัดโรคพืช
- การเลือกใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืช
- ธรรมชาติของแมลงศัตรูพืชและวัชพืช
- สารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชและวัชพืช (ยาฆ่าแมลงและย่าฆ่าหญ้า)
- การเลือกใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช (แมลงและวัชพืช)
- ผลกระทบของการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดโรคพืชและศัตรูพืช
- การใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืชและศัตรูพืชอย่างถูกวิธี
- แนวทางป้องกัน กำจัด และควบคุมโรคพืช แมลงศัตรูพืช แบบปลอดสารเคมี

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167502724 (ปกอ่อน) 192 หน้า
ขนาด: 146 x 211 x 10 มม.
น้ำหนัก: 260 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์คอร์ฟังก์ชั่น, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 9/2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน