0
ลด 10%
พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ (รหัสวิชา 2000-1601)
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
หนังสือ137.70 บาท
สภาพเก่าปานกลาง76.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ" เล่มนี้ เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) นำเสนอเกี่ยวกับหลักการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย อาหารและโภชนาการที่เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การหาค่าดัชนีมวลกาย หลักการและรูปแบบการออกกำลังกายด้วยกีฬาไทยและกีฬาสากล ไปจนถึงเคล็ดลับการออกกำลังกายอย่างเหมาะสม มีความสุขภายใต้หลักความพอเพียง พร้อมที่จะประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำเสนอเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น เข้าใจง่าย

สารบัญ

บทที่ 1 หลักการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
บทที่ 2 อาหารและโภชนาการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
บทที่่ 3 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
บทที่ 4 ความอ้วนกับดัชนีมวลกาย
บทที่ 5 หลักการและรูปแบบการออกกำลังกายด้วยกีฬา
บทที่ 6 เกม กายบริหาร การออกกำลังกาย และการเล่นกีฬา
บทที่ 7 ประวัติและความเป็นมาของกีฬาฟุตซอล
บทที่ 8 ทักษะการเคลื่อนที่และการสร้างความคุ้นเคยกับลูกฟุตซอล
บทที่ 9 ทักษะพื้นฐานการเล่นกีฬาฟุตซอล
บทที่ 10 กติกาการแข่งขันกีฬาฟุตซอล
บทที่ 11 การออกกำลังกายอย่างเหมาะสมภายใต้หลักความพอเพียง

- แบบฝึกหัดท้ายเล่ม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160822911 (ปกอ่อน) 368 หน้า
ขนาด: 183 x 254 x 16 มม.
น้ำหนัก: 510 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 5/2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน