0
รู้ทันโรคพืช คู่มือดูแลสุขภาพต้นไม้ด้วยตัวเอง
ปลูกพืชต้องรู้!!! โรคพืชคืออะไร มีสาเหตุจากอะไรบ้าง ตรวจเช็กอาการผิดปกติของพืชรู้ก่อนสาย เพื่อผลผลิตที่ดี หลักการป้องกันกำจัดโรคพืช วิธีใช้ชีวภัณฑ์และสารป้องกันกำจัดโรคพืชให้มีประสิทธิภาพ
หนังสือ232.75 บาท
e-books(PDF) ?120.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "รู้ทันโรคพืช คู่มือดูแลสุขภาพต้นไม้ด้วยตัวเอง" เล่มนี้ ได้รวบรวมความรู้พื้นฐานด้านโรคพืช จากประสบการณ์ในการเรียนการสอนและการวิจัยของผู้เขียน เพื่อให้ผู้สนใจสามารถใช้เป็นข้อมูลความรู้พื้นฐานประกอบการวินิจฉัย ตั้งแต่เรียนรู้ว่าพืชเป็นโรคได้อย่างไร มีปัจจัยใดเกี่ยวข้องกับความผิดปกติที่เกิดขึ้นบ้าง อาการโรคพืชที่เกิดจากเชื้อสาเหตุชนิดต่าง ๆ อาทิ เชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย ไฟโตพลาสมา เชื้อไวรัส ไวรอยด์ ไส้เดือนฝอย ฯลฯ ทั้งในพืชไร่ ผัก ไม้ผล และไม้ดอกไม้ประดับ

    นอกจากนี้ยังมีความรู้ในหลักการการควบคุมโรคพืช การใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืช รวมทั้งแนวทางการควบคุมโรคพืชโดยชีววิธีอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพื่อความปลอดภัยต่อคน พืช สัตว์ และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นคู่มือเบื้องต้นในการนำไปเป็นแนวทางในการดูแลรักษาต้นไม้ให้มีสุขภาพที่ดีต่อไป

สารบัญ

Chapter 1 มาทำความรู้จักโรคพืช
- โรคพืชคืออะไร
- สาเหตุที่ทำให้พืชเป็นโรค
- สาเหตุการเกิดโรคและอาการโรคพืชจากเชื้อสาเหตุต่าง ๆ
- องค์ประกอบในการทำให้เกิดโรค

Chapter 2 ตัวอย่างโรคพืชที่พบบ่อย
- โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
- โรคพืชที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียและไฟโตพลาสมา
- โรคพืชที่เกิดจากเชื้อไวรัส
ฯลฯ

Chapter 3 เทคนิคจัดการโรคพืช
- กลยุทธ์ในการจัดการกำจัดโรคพืช
- การควบคุมโรคพืชด้วยการใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืช
- มารู้จักสารป้องกันกำจัดโรคพืช
ฯลฯ

บทส่งท้าย

ข้อมูลเพิ่มเติม

- เป็นหนังสือ how to ฉบับพกพาที่ผู้อ่านสามารถใช้อ้างอิงในการตรวจเช็คโรคพืชเบื้องต้นได้ด้วยตัวเอง พร้อมวิธีจัดการโรคที่มีประสิทธิภาพ
- มีตัวอย่างแนะนำสารป้องกันกำจัดโรคพืชที่เหมาะสมกับชนิดพืชและตรงกับเชื้อสาเหตุโรค ซึ่งหนังสือเล่มอื่น ๆ ไม่เคยแนะนำในลักษณะนี้ เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกพืชเป็นอาชีพได้ใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดโรคพืชอย่างเหมาะสม
- ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคพืช ซึ่งได้ลงพื้นที่ให้บริการวิชาการแก่เกษตรกรทั่วประเทศ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786161834661 (ปกอ่อน) 128 หน้า
ขนาด: 170 x 220 x 7 มม.
น้ำหนัก: 195 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์บ้านและสวน, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 4/2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน