0
ลูกน้อยวัยนี้ กินอะไรดีนะ
สุขภาพลูกดีได้ ถ้าพ่อแม่เข้าใจหลักโภชนาการ สุดยอดคู่มือโภชนาการและสารอาหารจำเป็น สำหรับพ่อแม่ที่มีลูกวัย 1-5 ขวบ เพื่อพัฒนาสมองและสุขภาพกายใจของลูกให้แข็งแรง
หนังสือ232.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    คงปฏิเสธไม่ได้ว่า "เรื่องกินคือเรื่องใหญ่" ของเราทุกคน เพราะร่างกายจำเป็นต้องใช้สารอาหารในการดำรงชีวิต ทุกวันนี้มีอาหารและวัตถุดิบละลานตาจนเลือกไม่ถูก อาทิ อาหารตะวันตก อาหารกึ่งสำเร็จรูป อาหารเพื่อสุขภาพ แต่จะแน่ใจได้อย่างไรว่าเราเลือกสิ่งที่มีประโยชน์ให้ครอบครัว โดยเฉพาะเจ้าตัวน้อยที่อยู่ในวัยกำลังโต ความรู้เรื่อง "โภชนาการ" คือกุญแจสำคัญที่ช่วยให้เราเลือกอาหารที่มีสารอาหารครบ เหมาะสมแก่เพศ วัย ช่วงที่เจ็บป่วย ไปจนถึงการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน

    หนังสือ "ลูกน้อยวัยนี้ กินอะไรดีนะ" เล่มนี้ จึงได้รวบรวมความรู้พื้นฐานด้านหลักโภชนาการ ตั้งแต่การทำงานของสารอาหารแต่ละประเภท เคล็ดลับการเตรียมอาหารสำหรับเด็ก การเลือกวัตถุดิบตามสารอาหารที่ต้องการ การจัดเตรียมอาหารให้เหมาะสมกับอาการป่วยของลูกน้อย และการจัดเซตอาหารสไตล์ญี่ปุ่น เพื่อสร้างสมดุลทางโภชนาการ ที่เรียกได้ว่าครบจบในเล่มเดียว เป็นหนังสือที่จะทำให้พ่อแม่เข้าใจหลักโภชนาการเพื่อพัฒนาสมอง และดูแลสุขภาพกายใจของลูกวัย 1-5 ขวบ ให้แข็งแรงได้ไม่ยาก!

สารบัญ

บทที่ 1 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับพื้นฐานโภชนาการ
บทที่ 2 การทำงานของสารอาหารแต่ละประเภทที่ควรรู้
บทที่ 3 เคล็ดลับการจัดเตรียมอาหารสำหรับเด็ก
บทที่ 4 การเลือกวัตถุดิบที่ตรงตามพื้นฐานโภชนาการ
บทที่ 5 ข้อแนะนำด้านอาหารและโภชนาการที่เหมาะสมกับอาการป่วย และวัตถุประสงค์ของการบริโภค

ข้อมูลเพิ่มเติม

- นักเขียนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ และหนังสือได้รับการปรับตามหลักโภชนาการของไทย พ.ศ. 2563 โดยผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการของไทย
- นำเสนอด้วยภาษาที่อ่านง่ายพร้อมภาพประกอบสวยงาม ทำให้เข้าใจและนำไปใช้ได้จริง

คำนิยม
ความรู้ ความเข้าใจเรื่องอาหาร และคุณค่าทางโภชนาการ ตลอดจนความต้องการสารอาหารของแต่ละช่วงวัย จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่ดีและเหมาะสมในการบริโภคอาหาร ผู้บริโภคจะมีความเข้าใจเรื่องเหล่านี้มากขึ้น มีความมั่นใจในการปฏิบัติจึงเลือกซื้อและบริโภคอาหารได้ถูกต้อง หนังสือที่มีคุณค่าอย่างยิ่งเล่มนี้ จึงเป็นประโยชน์กับผู้ที่เป็นพ่อแม่และผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป เพื่อช่วยให้ดูแล จัดเตรียมอาหารให้เหมาะสมตามช่วงวัย และมั่นใจได้ว่าได้รับอาหารที่เพียงพอเหมาะสมและมีคุณค่าทางอาหารที่สนับสนุนให้เด็กเจริญเติบโตได้ตามวัย ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ส่งผลให้เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคมผศ. ดร.พรทิพย์ พสุกมลเศรษฐ์ (APD)- นักกำหนดอาหารวิชาชีพ อาจารย์พิเศษ หลักสูตรอาหาร โภชนาการ และการกำหนดอาหาร ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160448722 (ปกอ่อน) 200 หน้า
ขนาด: 170 x 225 x 9 มม.
น้ำหนัก: 295 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 5/2020
ชื่อเรื่องต้นฉบับKodomo Ni Kiku Eiyogaku
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : Nihonbungeisha Co., Ltd.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน