0
วิธีปรับค่าจ้างตามผลกระทบ (ภาคปฏิบัติ)
รวบรวมสูตรการปรับค่าจ้างตามผลกระทบของค่าจ้างขั้นต่ำ หรือเงินเดือนเริ่มต้นใหม่ ที่ปรับทีไร ปวดหัวทุกที
หนังสือ142.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "วิธีปรับค่าจ้างตามผลกระทบ (ภาคปฏิบัติ)" เล่มนี้ จะเจาะลึกเฉพาะในเรื่องของการปรับค่าจ้างที่มาจากผลกระทบของการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ และการปรับเงินเดือนขั้นเริ่มต้น หรือ Starting Rate โดยมีวิธีการปรับหลากหลายวิธี อันได้แก่ วิธีปรับแบบดั้งเดิม วิธีการปรับแบบอัตราคงที่ วิธการปรับแบบลดหลั่น วิะ๊การปรับแบบผสม วิธีการปรับแบบเทียบสัดส่วน เป็นต้น โดยในแต่ละวิธีหรือรูปแบบของการปรับค่าจ้างนั้น ผู้เขียนเขียนให้เห็นเป็นขั้นตอน มีตัวอย่างประกอบให้เห็นอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังมีคำถามคำตอบที่เกี่ยวข้องที่นักบริหารค่าจ้างค่าตอบแทนมักจะพบเจอบ่อย ๆ แถมท้ายด้วยสูตรการปรับค่าจ้างต่าง ๆ ที่นำมารวบรวมไว้ในบทท้ายเล่มให้ดูได้ง่ายขึ้น

สารบัญ

บทที่ 1 มารู้จักค่าจ้างกันเถอะ
บทที่ 2 โจทย์การปรับค่าจ้าง
บทที่ 3 การหาจุดตัดหรือจุดพอใจ
บทที่ 4 วิธีปรับค่าจ้าง
บทที่ 5 วิธีปรับค่าจ้างแบบดั้งเดิม
บทที่ 6 วิธีปรับค่าจ้างแบบอัตราคงที่
บทที่ 7 วิธีปรับค่าจ้างแบบลดหลั่น
บทที่ 8 วิธีปรับค่าจ้างแบบลดหลั่นด้วยสูตรดั้งเดิม (เทียบบัญญัติไตรยางศ์)
บทที่ 9 วิธีปรับค่าจ้างแบบลดหลั่นด้วยสูตรตัวคูณ
บทที่ 10 วิธีปรับค่าจ้างแบบลดหลั่นด้วยสูตรเปอร์เซนต์ผลกระทบ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167444802 (ปกอ่อน) 120 หน้า
ขนาด: 146 x 210 x 7 มม.
น้ำหนัก: 170 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เอช อาร์ เซ็นเตอร์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 3/2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน