0
หนักแค่ไหนก็ไหว ถ้าใจแข็งแรง
วิธีรับมือกับทุกวิกฤต ด้วยการดึงบางส่วนของชีวิตกลับมาควบคุมด้วยตนเองให้ได้อีกครั้ง
หนังสือ166.25 บาท
e-books(PDF) ?159.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือรวมบทความเกี่ยวกับการจัดการเหตุการณ์วิกฤตต่าง ๆ ในชีวิต โดยใช้ความรู้เรื่องจิตวิทยาหรือจิตเวชศาสตร์เข้ามาเป็นเครื่องมือในการทำให้ "ใจ" กลับมาแข็งแรงและมีสติ จนสามารถกลับมามีชีวิตได้ปกติสุขอีกครั้ง โดยเนื้อหาที่เขียนจะแบ่งออกเป็น 5 บท เริ่มจากบทนำที่จะเล่าถึงภาพรวมการจัดการภาวะวิกฤตต่าง ๆ ในชีวิตด้วยจิตวิทยาหรือจิตเวชศาสตร์ จากนั้นจะเข้าสู่บทที่ 2 เรื่องวิกฤตในครอบครัว บทที่ 3 เรื่องวิกฤตระดับสังคม บทที่ 4 เรื่องวิกฤระดับชาติ ซึ่งบทที่ 2-4 จะลำดับเนื้อหาจากเรื่องใกล้ตัวออกไป ซึ่งทั้ง 3 บท จะมีการยก Case Stud ที่คุณหมอประเสริฐเคยให้คำปรึกษาหรือรักษามาเป็นตัวอย่างให้ผู้อ่านนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตตนเองได้ ในส่วนของบทสุดท้ายคือ บทที่ 5 เป็นบทสรุปของการใช้ "ใจ" ที่แข็งแรงและเข้มแข็งในการฝ่าวิกฤตชีวิตไปอย่างมีสุขภาพจิตที่ดีและร่างกายที่แข็งแรง

สารบัญ

บทที่ 1 ก้าวผ่านทุกวิกฤตชีวิตด้วยทักษาชีวิตที่ดี
บทที่ 2 คุมวิกฤตได้เมื่อทุกคนทำหน้าที่ตามช่วงวัย
บทที่ 3 จัดการวิกฤตในที่ทำงาน
บทที่ 4 สภาพแวดล้อมกับสุขภาพจิตของผู้ประสบวิกฤต
บทที่ 5 บำบัดใจหลังวิกฤต

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786161837051 (ปกอ่อน) 132 หน้า
ขนาด: 146 x 210 x 7 มม.
น้ำหนัก: 180 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์Amarin Health
เดือนปีที่พิมพ์: 9/2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน