0
องค์กรดี บุคลากรเด่น เน้นวิธีการหลากหลาย
กว่า 30 วิธีในการพัฒนาคนในองค์กรให้เป็นเลิศ ในอันที่จะช่วยเพิ่มพูนรายได้กำไร และลดค่าใช้จ่าย
หนังสือ94.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึงหลักการสำคัญ ๆ ที่น่าสนใจไว้หลายประเด็นไว้เป็นบทๆ พร้อมเนื้อหาสาระ ซึ่งในแต่ละบทก็ได้กล่าวถึง การพัฒนาทรัพยากรบุคลากรกับพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาบุคลากรให้ประสบความสำเร็จ การพัฒนาบุคลากรนอกเหนือจากการฝึกอบรม และวิธีต่าง ๆ ในการพัฒนาบุคลากรนอกเหนือจากการฝึกอบรม นำเสนอด้วยเนื้อหาที่เข้าใจง่าย สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

สารบัญ

บทที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรบุคลากรกับพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- นำเข้าสู่การพัฒนาบุคลากร
- การพัฒนาบุคลากรในระดับธุรกิจ
ฯลฯ

บทที่ 2 นำเข้าสู่การพัฒนาบุคลากรให้ประสบความสำเร็จ
- มนุษย์พันธุ์ใหม่ ที่องค์การต้องการ
- เป้าหมายของการพัฒนาบุคลากร
ฯลฯ

บทที่ 3 การพัฒนาบุคลากรนอกเหนือจากการฝึกอบรม
- สู่การพัฒนาบุคลากรนอกเหนือจากการฝึกอบรม
- ประโยชน์ที่องค์กร และบุคคลจะได้รับในการพัฒนา
ฯลฯ

บทที่ 4 วิธีการต่างๆ ในการพัฒนาบุคลากรที่หลากหลาย
- จัดให้มีบทเรียนสำเร็จรูป
- การจัดการศึกษาทางไกล
ฯลฯ

คำนิยม
จึงเห็นได้ว่าการศึกษาไม่ใช่สิ่งที่ถูกจำกัดไว้เพียงการสอนในห้องเรียนระหว่างครูและผู้เรียนเพียงอย่างเดียว แต่หากผู้บริหารองค์การหรือสถานศึกษาต่างๆ มีวิสัยทัศน์ ที่จะพัฒนาบุคลากร พัฒนาระบบการเรียนการสอน อีกทั้งการศึกษานอกโรงเรียนในอนาคตก็คงไม่ได้ด้อยคุณภาพอย่างที่หลาย ๆ คนคิดอีกต่อไปสมิต สัชฌุกร- ประธานกรรมการบริษัท บี ซี จี จำกัด อดีตนายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย นายกสมาคมพัฒนาบุคคลและวิชาชีพ
หนังสือ องค์กรดี บุคลากรเด่น เน้นวิธีการหลากหลาย เล่มนี้เป็นอีกมิติหนึ่งในการพัฒนาซึ่งถือเป็นการพัฒนาบุคลากรอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งไม่ต้องเข้าห้องฝึกอบรม ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง สำหรับผู้บริหารระดับนโยบาย ผู้จัดการระดับหน่วยหรือผู้จัดการ เพื่อให้ท่านผู้อ่านหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการเสริมสร้างและพัฒนาองค์การและฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านทรัพยากรมนุษย์ต่าง ๆ จะได้นำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับองค์กรให้เจริญก้าวหน้าสืบต่อไปการุณ กูใหญ่- อดีตผู้อำนวยการ สถาบันมาตรฐานอาหารสากล ประธานสถาบันอันนาสพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757425520 (ปกอ่อน) 320 หน้า
ขนาด: 140 x 201 x 17 มม.
น้ำหนัก: 375 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์สมาร์ทไลฟ์ พลัส, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน