0
อภิธานศัพท์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : Glossary of Human Resource Development
แม้เทคโนโลยีจะก้าวล้ำไปเพียงใดก็ตาม มนุษย์ยังคงเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและสำคัญที่สุด เนื่องจากมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีสติปัญญาและวิจารณญาณในเชิงศีลธรรม ซึ่งไม่มีสิ่งใดสามารถทดแทนได้
หนังสือ137.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    แม้เทคโนโลยีจะก้าวล้ำไปเพียงใดก็ตาม มนุษย์ยังคงเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและสำคัญที่สุด เนื่องจากมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีสติปัญญาและวิจารณญาณในเชิงศีลธรรม ซึ่งไม่มีสิ่งใดสามารถทดแทนได้ ดังนั้น มนุษย์จึงจำเป็นต้องพัฒนาตนเองและผู้อื่นอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถนำเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ถูกพัฒนาอย่างรวดเร็วมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมกับสามารถควบคุมเทคโนโลยีเหล่านั้นได้อย่างรู้เท่าทัน หนึ่งในปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญในการพัฒนาตนเองและผู้อื่น นั่นคือ การศึกษาอภิธานศัพท์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เนื่องจากความเข้าใจความหมายของคำต่าง ๆ อย่างชัดเจน ไม่สับสนคลุมเครือจะเป็นรากฐานสู่การนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ทั้งในการดำเนินชีวิต การศึกษา การประกอบอาชีพ รวมถึงการสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม

สารบัญ

- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740338772 (ปกอ่อน) 126 หน้า
ขนาด: 147 x 210 x 6 มม.
น้ำหนัก: 155 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน