0
ลด 10%
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ (รหัสวิชา 30700-1001)
เนื้อหาตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 (ปรับปรุง พ.ศ. 2565) และเหมาะกับนักศึกษาระดับ ปวส. ปริญญาตรี หรือผู้ที่มีความสนใจในด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ
ผู้เขียน รักพงษ์ ขอลือ
หนังสือ175.50 บาท
e-books(PDF) ?170.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ (รหัสวิชา 30700-1001)" เล่มนี้ มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 (ปรับปรุง พ.ศ. 2565) และเหมาะกับนักศึกษาระดับ ปวส. ปริญญาตรี หรือผู้ที่มีความสนใจในด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ เนื้อหาภายในเล่มแบ่งออกเป็น 13 บท พร้อมทั้งกรณีศึกษา และแบบฝึกหัด เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการคิด แก้ปัญหา และบูรณาการกับการทำงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ

สารบัญ

บทที่ 1 ความหมาย ความสำคัญ และวิวัฒนาการ
บทที่ 2 ความหมาย องค์ประกอบ และความสำคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
บทที่ 3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ
บทที่ 4 นักท่องเที่ยวกับรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยว
บทที่ 5 ทรัพยากรการท่องเที่ยว
บทที่ 6 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
บทที่ 7 ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
บทที่ 8 จิตบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
บทที่ 9 การตลาดในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
บทที่ 10 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
บทที่ 11 บทบาทและผลกระทบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
บทที่ 12 นโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวของภาครัฐและเอกชน
บทที่ 13 แนวโน้มและทิศทางของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160847457 (ปกอ่อน) 360 หน้า
ขนาด: 170 x 240 x 15 มม.
น้ำหนัก: 428 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2023
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน