0
ฮิวแมนนิจูด แนวคิดและเทคนิคใหม่ในการดูแลคนในครอบครัว
เทคนิคที่คำนึงถึง "ความเป็นมนุษย์" เสมอ จะสื่อสารด้วยวิธีทำให้ผู้ป่วยรับรู้ได้ว่า "คุณเป็นคนสำคัญ" ผ่านการผสมผสานหลัก 4 ประการของฮิวแมนนิจูด อาทิ การสบตา การพูด การสัมผัส และ การจัดท่าทางในแนวตั้งตรง
หนังสือ209.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ฮิวแมนนิจูด (Humanitude) เป็นวิธีการดูแลผู้สูงอายุที่พัฒนาขึ้นในประเทศฝรั่งเศสโดย Yves Gineste และ Marescotti คู่สามีภรรยา ซึ่งอาศัยประสบการณ์จากการทำงานมากกว่า 30 ปี ในเนิร์สซิ่งโฮม สังเกตและพัฒนาเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุ โดยอาศัยพื้นฐานของการดูแลที่นั้นความเข้าใจถึงความต้องการของมนุษย์ ตั้งแต่แรกเกิดที่ต้องการการดูแลด้วยความรัก การดูแลแบบฮิวแมนนิจูดได้ถูกพัฒนา มีการนำไปเผยแพร่และใช้กันอย่างกว้างขวางในประเทศทางยุโรป รวมทั้งญี่ปุ่น ซึ่งนำเทคนิคนี้เข้ามาใช้เมื่อเกือบสิบปีที่แล้ว ขณะนี้มีการพัฒนาความก้าวหน้า ทั้งการศึกษาวิจัย การอบรม และการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการศึกษาเรื่องของการรับรู้ของสมองกับการดูแลแบบฮิวแมนนิจูด

    หากคุณได้อ่านหนังสือ "ฮิวแมนนิจูด แนวคิดและเทคนิคใหม่ในการดูแลคนในครอบครัว" เล่มนี้อย่างลึกซึ้ง คุณจะเกิดความเข้าใจถึงเทคนิค รายละเอียดที่น่าสนใจ และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ดูแล โดยเฉพาะผู้ดูแลที่กำลังดูแลผู้สูงอายุ ผู้ที่มีปัญหาด้านการรู้คิด ด้านความจำ หรือมีความผิดปกติทางพฤติกรรม ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง สามารถนำวิธีการดูแลฮิวแมนนิจูดนี้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลให้เกิดผลดีทั้งผู้รับการดูแล และผู้ให้การดูแลอย่างน่าอัศจรรย์

สารบัญ

บทที่ 1 ฮิวแมนนิจูดคืออะไร
บทที่ 2 การทำงานของความจำ
บทที่ 3 ลักษณะของผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อม
บทที่ 4 หลัก 4 ประการของฮิวแมนนิจูด
บทที่ 5 สร้างการดูแลให้เป็นเรื่องราว
บทที่ 6 สถานการณ์ที่พบบ่อย แลัวิธีการรับมือ

- บทส่งท้าย ข้อความถึงคุณซึ่งเป็นผู้ดูแล

คำนิยม
ประเทศไทยเราได้เริ่มมีการนำการดูแลแบบฮิวแมนนิจูดเข้ามาจัดอบรมให้แก่บุคลากร ผู้สนใจ และพัฒนาวิธีการดูแลนี้ใช้กับผู้ป่วยกลุ่มต่าง ๆ อาทิ กลุ่มผู้มีภาวะสมองเสื่อม ภาวะพึ่งพิง ติดเตียง ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ช่วยเหลือตนเองลำบาก (เช่น หลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต) คนที่สนใจเรื่องผู้สูงอายุ การดูแล มีผู้สูงอายุในบ้าน ต้องดูแลคนในบ้าน...ห้ามพลาดหนังสือเล่มนี้ค่ะ!
- รศ.ดร. จิราพร เกศพิชญวัฒนา --
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ
คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163932761 (ปกอ่อน) 144 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 9 มม.
น้ำหนัก: 185 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), สนง.
เดือนปีที่พิมพ์: 5/2020
ชื่อเรื่องต้นฉบับKazoku No Tameno Humanitude
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : Seibundo Shinkosha Publishing Co., Ltd.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน