0
โครงสร้างเงินเดือน ออกแบบ และบริหารอย่างไรให้เหมาะสม
หนังสือเล่มนี้ถ่ายทอดประสบการณ์ เทคนิค และวิธีการในการทำโครงสร้างเงินเดือนให้มีมาตรฐานตามหลักการที่ถูกต้องมากขึ้น
หนังสือ209.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "โครงสร้างเงินเดือน ออกแบบ และบริหารอย่างไรให้เหมาะสม" เล่มนี้ ผู้เขียนได้ถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์ในการบริหารค่าตอบแทนมาอย่างยาวนาน เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนอย่างเข้าใจง่าย โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็นสามส่วน ส่วนแรก.. กล่าวถึง "สิ่งที่ต้องรู้ก่อนออกแบบโครงสร้างเงินเดือน" ส่วนที่สอง.. กล่าวถึง "การจัดทำ และออกแบบโครงสร้างเงินเดือน" และส่วนที่สาม.. ว่าด้วยเรื่องของ "การบริหารโครงสร้างเงินเดือน" ซึ่งในแต่ละส่วนผู้เขียนได้อธิบายโดยมีตัวอย่างประกอบให้เห็นอย่างชัดเจน เป็นขั้นเป็นตอน ง่ายต่อการทำความเข้าใจ

สารบัญ

ส่วนที่ 1 สิ่งที่ต้องรู้ก่อนออกแบบโครงสร้างเงินเดือน
- บทที่ 1 กรณีศึกษาปัญหาค่าตอบแทน
- บทที่ 2 แนวโน้มการจ่ายเงินเดือนหรือค่าตอบแทนให้กับพนักงาน
- บทที่ 3 ส่วนผสมค่าตอบแทน (Pay Mix) และระดับการจ่าย (Pay Level)
ฯลฯ

ส่วนที่ 2 การจัดทำ และออกแบบโครงสร้างเงินเดือน
- บทที่ 9 หลักการออกแบบโครงสร้างเงินเดือน
- บทที่ 10 ขั้นตอนการออกแบบโครงสร้างเงินเดือน
- บทที่ 11 ขั้นตอนที่ 1 ประเมินค่างานและนำไปเปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายของตลาดในระดับต่าง ๆ (เปอร์เซ็นต์ไทล์)
ฯลฯ

ส่วนที่ 3 การบริหารโครงสร้างเงินเดือน
- บทที่ 20 การจัดการกรณีเงินเดือนต่ำกว่าหรือสูงกว่ากระบอกเงินเดือน
- บทที่ 21 การปรับเงินเดือนประจำปี
- บทที่ 22 การ Update โครงสร้างเงินเดือน

บทส่งท้าย

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164853751 (ปกอ่อน) 208 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 11 มม.
น้ำหนัก: 275 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เอช อาร์ เซ็นเตอร์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 4/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน