0
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 : การป้องกันและการสนับสนุนการจัดการตนเอง
ประกอบด้วยเนื้อหา 2 ส่วนหลัก ๆ โดยเน้นเนื้อหาส่วนแรกจะครอบคลุมการป้องกันโรค ทั้งในระดับบุคคลและระดับประชากร และเนื้อหาส่วนที่ 2 จะครอบคลุมการสนับสนุนการจัดการตนเองรูปแบบต่าง ๆ เพื่อยกระดับการดูแลรักษา
หนังสือ304.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "โรคเบาหวานชนิดที่ 2 : การป้องกันและการสนับสนุนการจัดการตนเอง" เล่มนี้ ประกอบด้วยเนื้อหา 2 ส่วนหลัก ๆ โดยเน้นเนื้อหาส่วนแรกจะครอบคลุมการป้องกันโรค ทั้งในระดับบุคคลและระดับประชากร และเนื้อหาส่วนที่ 2 จะครอบคลุมการสนับสนุนการจัดการตนเองรูปแบบต่าง ๆ เพื่อยกระดับการดูแลรักษาและลดภาวะแทรกซ้อนสำหรับโรคเบาหวานชนิดที่ 2 รวมถึงแนวทางการจัดบริการด้านการสนับสนุนการจัดการตนเองในสถานบริการสุขภาพ โดยคณะผู้แต่งได้เรียบเรียงขึ้นจากการทบทวนองค์ความรู้ในระดับสากล และจากการมีประสบการณ์ตรงผ่านการศึกษาวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้อง หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสมกับทั้งต่อนิสิตนักศึกษา ที่ต้องการศึกษาทำความเข้าใจองค์ความรู้ด้านนี้ และต่อบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข ที่ต้องการทราบแนวทางที่ปฏิบัติได้จริง เพื่อการป้องกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในประชากร

สารบัญ

ภาค 1 ความรู้พื้นฐาน
- บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานทางการแพทย์เกี่ยวกับโรคเบาหวานชนิดที่ 2 / วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี
- บทที่ 2 ตัวกำหนดสุขภาพของโรคเบาหวานชนิดที่ 2 / วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี

ภาค 2 การป้องกัน
- บทที่ 3 หลักการควบคุมป้องกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 / วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี
- บทที่ 4 การป้องกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 แบบมุ่งที่กลุ่มเสี่ยงสูง / วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี
- บทที่ 5 โปรแกรมการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตแบบเข้มข้น / วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี
ฯลฯ

ภาค 3 การสนับสนุนการจัดการตนเอง
- บทที่ 11 การสนับสนุนการจัดการตนเองของผู้เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 / วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี
- บทที่ 12 โปรแกรมการสนับสนุนการจัดการตนเองของผู้เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 แบบรายบุคคล / วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี
- บทที่ 13 โปรแกรมการสนับสนุนการจัดการตนเองของผู้เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 แบบกลุ่ม / วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี, จมาภรณ์ ใจภักดี
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740337393 (ปกอ่อน) 764 หน้า
ขนาด: 191 x 261 x 16 มม.
น้ำหนัก: 690 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน