0
100 กลยุทธ์การบริการลูกค้า : Service 10X Coaching Playbook
หนังสือที่รีดเอาหลักการและกิจกรรม พัฒนาคุณภาพการให้บริการลูกค้าในองค์กร โดยการผสมผสาน Principle หลักการ Tools เครื่องมือ ทั้งในส่วนของ Hard Side Management และ Soft Side Management ไว้ในเล่มเดียวกัน
หนังสือ356.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "Service 10X" แปลว่า "Explore & Experiment & Expand" คือการรู้จักสำรวจ เรียนรู้ ทดลองลงมือทำจริง และขยายผลยึดถือหลักการ Failure is Learning ความผิดพลาดคือการเรียนรู้ เน้นการลงมือทำ ทดลองบ่อย ๆ โดยเริ่มต้นจากการสำรวจหาตัวอย่าง หา Role Model หาผู้เชี่ยวชาญ Expert Dialogue ล้อมวงพูดคุยบ่อย ๆ แชร์ไอเดียใหม่ ๆ เพื่อสร้าง Prototype ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ระบบต้นแบบอะไรใหม่ ๆ หรืออาจจะเป็นการพัฒนาสิ่งเดิมให้ดีขึ้น สร้างความแตกต่าง สร้างความหมายใหม่ New Value สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เรื่อย ๆ โดยเน้นการทำงานเป็นทีม Agile Team เพื่อ Disrupt กรอบความคิดเดิม ๆ ระบบเดิม ๆ นิสัยเดิม ๆ วิธีการบริการลูกค้าแบบเดิม ๆ การประชุมแบบเดิม ๆ

    "Service 10X Coaching Playbook" เป็นหนังสือที่รีดเอาหลักการและกิจกรรม พัฒนาคุณภาพการให้บริการลูกค้าในองค์กรโดยการผสมผสาน Principle หลักการ Tools เครื่องมือ ทั้งในส่วนของ Hard Side Management และ Soft Side Management ไว้ในเล่มเดียวกัน เพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำเนื้อหาในทุก ๆ บท ไปใช้งานได้จริงและตรงประเด็น

สารบัญ

Chapter 01 บุญ 101 (องค์ประกอบหลักของบุญ)
Chapter 02 วงล้อคุณค่า (Value Cycle)
Chapter 03 100 Service Checklist (Service 10X)
Chapter 04 Service Principles (15 หลักการบริการของนักบริการมืออาชีพ)
Chapter 05 Dynamic Dialogue (35 Dialogue Criteria)
Chapter 06 Service Coaching (100 Powerful Questions for Management, Coaching + 100 Powerful, Questions for Service Coaching)
Chapter 07 30 WOW Factors (สร้างปัจจัยที่เหนือความคาดหมาย)
Chapter 08 20 Service Scoring Criteria & 20 Service Drill Criteria
Chapter 09 110 KRs
Chapter 10 Service Agile Team (25 Agile Team Criteria)

- Service Culture Transformation (20 Creative Activities for Culture Transformation)

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786165883566 (ปกอ่อน) 224 หน้า
ขนาด: 121 x 179 x 14 มม.
น้ำหนัก: 270 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์มติชน, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 12/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน