0
105 ปัญหา...ปุจฉา-วิสัชนา PDPA
หนังสือ PDPA ที่ HR หรือเจ้าของธุรกิจควรมีติดกาย ไม่ใช่หนังสือกฎหมาย...แต่เป็นหนังสือของนักปฏิบัติ
หนังสือ256.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "105 ปัญหา...ปุจฉา-วิสัชนา PDPA" เล่มนี้ เขียนโดย "ดร.สุพจน์ นาคสวัสดิ์" ถือว่าเป็นหนังสือที่ดีเล่มหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้บริหารองค์กร ผู้บริหารฝ่าย HR ผู้บริหารฝ่ายอื่น ๆ และน่าจะรวมไปถึงบุคคลทั่ว ๆ ไป ที่อาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของทั้งตนเองและของผู้อื่นด้วยก็ได้ ที่จะสามารถนำความรู้จากหนังสือเล่มนี้ไปศึกษาและทำความเข้าใจกฎหมาย PDPA ได้อย่างเข้าใจง่ายขึ้น ด้วยลีลาภาษาเขียนของผู้เขียน ที่เขียนด้วยภาษาง่าย ๆ แถมจัดหมวดหมู่สาระสำคัญของเรื่องที่เราต้องรู้ออกมาได้ชัดเจน ว่าเราต้องรู้อะไรบ้าง และเราต้องทำหรือดำเนินการอะไรบ้าง

    อีกทั้งยังมีตัวอย่างแบบฟอร์ม, ตัวอย่างประกาศ, ตัวอย่างคู่มือนโยบายและแนวปฏิบัติ และที่สำคัญมาก ๆ ก็คือ คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้มีถึง 105 คำถาม-คำตอบ ซึ่งค่อนข้างเต็มอิ่มและน่าจะตรงใจผู้อ่านที่จำเป็นต้องรู้กฎหมายเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียว

สารบัญ

- คำศัพท์เกี่ยวกับ PDPA ที่ควรรู้
- 11 ปัญหาพาเข้าใจผิด
- สาระสำคัญของกฎหมาย
- สิ่งที่บริษัทต้องดำเนินการ
- ตัวอย่างคู่มือนโยบายและแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Policy & Guidelines)
- ตัวอย่างแบบฟอร์ม/ร่างเอกสาร เกี่ยวกับการคุมครองข้อมูลส่วนบุคคล

105 ปัญหาปุจฉา-วิสัชนา
- หมวดขอบเขตการบังคับใช้
- หมวดผู้รับผิดชอบ
- หมวดประเภทข้อมูลส่วนบุคคล
- หมวดการประมวลผล (เก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย)
- หมวดสิทธิของเจ้าของข้อมูลและการร้องเรียน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164770225 (ปกอ่อน) 312 หน้า
ขนาด: 146 x 210 x 16 มม.
น้ำหนัก: 410 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เอช อาร์ เซ็นเตอร์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 10/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน