0
8 อาชีพเสรีสู่ประตูอาเซียน
ปัจจุบันประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน ได้ตกลงกันว่าจะเปิดเสรีให้ทุกคนเดินทาง ข้ามไปทำงานในประเทศต่าง ๆ ได้ เราจะเตรียมตัวอย่างไร ที่ไหน เมื่อไร หนังสือเล่มนี้จะแนะนำคุณให้ก้าวสู่เป้าหมาย
หนังสือ94.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ปัจจุบันประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน ได้ตกลงกันว่าจะเปิดเสรีให้ทุกคนเดินทาง ข้ามไปทำงานในประเทศต่าง ๆ ได้ เราจะเตรียมตัวอย่างไร ที่ไหน เมื่อไร...ในการรวมตัวกันของกลุ่มประเทศอาเซียน ได้มีการตกลงกันว่าจะเปิดเสรีให้ทุกคนเดินทางข้ามไปทำงานในประเทศต่างๆ ได้ โดยอาชีพที่ได้รับอนุญาตมี 8 อาชีพ ได้แก่ วิศวกรรม การสำรวจ สถาปัตยกรรม แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล บัญชี และการบริการ

    หนังสือ "8 อาชีพเสรีสู่ประตูอาเซียน" เล่มนี้ จะแนะนำวิธีการในการเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับตัวผู้อ่าน และแนะแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการไปประกอบอาชีพเหล่านี้ ในต่างแดนอย่างละเอียด ช่วยนำคุณให้ก้าวสู่เป้าหมาย ก้าวทันโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่นี้

สารบัญ

- การรวมกลุ่มอาเซียนคืออะไร
- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับอาเซียน
- การขอวีซ่าเข้าประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน
- สถานที่ตั้งของท่าอากาศยานนานาชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน
- ข้อมูลประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน
- อาชีพแพทย์กับอาเซียน
- อาชีพทันตแพทย์กับอาเซียน
- อาชีพพยาบาลกับอาเซียน
- อาชีพสถาปนิกกับอาเซียน
- อาชีพวิศวกรกับอาเซียน
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757425223 (ปกอ่อน) 176 หน้า
ขนาด: 142 x 204 x 10 มม.
น้ำหนัก: 215 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์Feel Good, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน