0
Competency Conversation คำถามฉุกคิด เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการทำงาน
ตัวอย่างการตั้งคำถามฉุกคิดที่จุดประกายในการค้นหาคำตอบ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของตนเองและทีมงานให้เป็นไปตามที่องค์การคาดหวัง
หนังสือ190.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "Competency Conversation คำถามฉุกคิด เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการทำงาน" เล่มนี้ ได้นำประสบการณ์จริงในการโค้ชผู้อื่นเพื่อค้นหาคำตอบที่เป็นกุญแจนำไปสู่การพัฒนาสมรรถนะในการทำงานของตนเองและของคนในองค์การให้เป็นไปตามที่องค์การคาดหวัง ด้วยการรวบรวมตัวอย่างของการตั้งคำถามฉุกคิดเพื่อค้นหาคำตอบในการแก้ปัญหาตาง ๆ ไว้ถึง 80 สมรรถนะ (Competency) เพื่อให้ผู้อ่านใช้เป็นแนวทางในการโค้ชตนเองหรือทีมงานให้เกิดการฉุกคิดได้ด้วยตนเองถึงวิธีการพัฒนา ปรับเปลี่ยนทัศนคติ นิสัย และพฤติกรรมภายในของตนเอง จนนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานของตนเองได้ในที่สุด!

สารบัญ

ส่วนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของคำถามฉุกคิด (Powerful Questioning)
- ความหมายของคำถามฉุกคิด
- "โค้ช" เทคนิคการปลดล็อกศักยภาพของพนักงาน
- การตั้งคำถามฉุกคิดกับเทคนิคการโค้ช
ฯลฯ

ส่วนที่ 2 ลักษณะทั่วไปของขีดความสามารถ (Competency)
- ความหมายของ Competency
- ความสำคัญของ Competency
- ประเภทของ Competency
ฯลฯ

ส่วนที่ 3 คำถามฉุกคิดกับการพัฒนา Competency
- Competency 1 การให้ความร่วมมือกับทีมงาน
- Competency 2 การบริหารทีมงาน
- Competency 3 การสร้างแรงบันดาลใจ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167444895 (ปกอ่อน) 216 หน้า
ขนาด: 146 x 212 x 12 มม.
น้ำหนัก: 290 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เอช อาร์ เซ็นเตอร์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 12/2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน