0
Growth Mindset เทคนิคการดึงศักยภาพเพื่อความก้าวหน้าในการทำงาน Series 1
เน้นการพัฒนา Growth Mindset จากภายใน โดยบอกเล่าเรื่องราวคุณลักษณะของบุคคลที่มี Growth Mindset และเทคนิคง่าย ๆ ในการฝึกฝนตนเอง
หนังสือ142.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "Growth Mindset" เทคนิคการดึงศักยภาพเพื่อความก้าวหน้าในการทำงาน Series 1 เป็นหนังสือชุด 1 ใน 2 เล่มที่ได้แนะนำวิธีการฝึกฝนตัวเองให้มี Growth Mindset โดย Series 1 จะพูดถึงความแตกต่างระหว่าง Growth Mindset และ Fixed Mindset รวมถึงการสร้างและการพัฒนา Growth Mindset จากภายในตนเอง (Insight) เพื่อให้ผู้ที่สนใจใช้เป็นแนวทางมนการดึงศักยภาพที่แฝงอยู่ในตนเองออกมาใช้ปรับปรุงและพัฒนางานที่รับผิดชอบอยู่ให้ดีขึ้น ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้บริหาร นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ และผู้ที่สนใจได้รู้และเข้าใจถึงวิธีสร้าง Growth Mindset ให้กับตนเองจนสามารถนำมาช่วยดึงศักยภาพที่แฝงอยู่ออกมาใช้เพื่อสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาการทำงานของตนเองได้

สารบัญ

1. ก้าวไปข้างหน้าด้วย Growth Mindset
2. สร้าง Growth Mindset...ปรับทัศนคติเชิงบวก
3. สร้าง Growth Mindset ด้วย...Self Talk
4. ศิลปะการบริหารอารมณ์ด้วย The Zones of Regulation
5. lihk' Growth Mindset โดยการสร้างแรงบันดาลใจ
6. การสร้าง Growth Mindset ด้วยการเปิดใจพร้อมรับฟัง "Feedback"
7. อย่ารอช้าในการ Disrupt ตนเอง

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164770126 (ปกอ่อน) 120 หน้า
ขนาด: 146 x 210 x 6 มม.
น้ำหนัก: 165 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เอช อาร์ เซ็นเตอร์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 5/2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน