0
Individual Career Planning (ICP) : การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพรายบุคคล
เน้นการถ่ายทอดเรื่องราวของ ICP และแนวทางการเรียนรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับ ICP แบบ 4.0
หนังสือ209.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) เป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยรักษาพนักงานให้ทำงานอยู่กับองค์การไปนาน ๆ ดังนั้นการพัฒนาสายอาชีพให้กับพนักงานจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้บริหารองค์การและหน่วยงาน HR ไม่ควรมองข้าม!

    สำหรับเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะเน้นในเรื่องของ Career Planning (การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ) เป็นรายบุคคล (Individual) แบบเป็นขั้นเป็นตอน พร้อมตัวอย่างประกอบซึ่งมีทั้งหมด 4 ขั้นตอน ได้แก่ Knowledge Yourself, Career Choice, Self Readiness Assessment และ IDR for Career แถมด้วยคำถาม-คำตอบในประเด็นที่สงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ในท้ายเล่มถึง 20 ข้อ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับนักบริหารทรัพยากรมนุษย์และผู้บังคับบัญชา สามารถจัดทำ Career Planning ให้กับพนักงานในองค์การของตนได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น

สารบัญ

ส่วนที่ 1 : แนวคิด Career Development และ Career Planning
- บทที่ 1 ลักษณะทั่วไปของ Career Development
- บทที่ 2 แนวคิดของ Career Planning

ส่วนที่ 2 : ขั้นตอนการทำ Career Planning
- บทที่ 3 ขั้นตอนที่ 1 : Knowledge Yourself
- บทที่ 4 ขั้นตอนที่ 2 : Career Choice
- บทที่ 5 ขั้นตอนที่ 3 : Self Readiness Assessment
- บทที่ 6 ขั้นตอนที่ 4 : IDR for Career

ส่วนที่ 3 : แนวคิด Career Planning Implementation
- บทที่ 7 เคล็ดไม่ลับการนำ Career Planning ไปประยุกต์ใช้
- บทที่ 8 ถาม-ตอบประเด็น Career Planning

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164770027 (ปกอ่อน) 232 หน้า
ขนาด: 146 x 210 x 12 มม.
น้ำหนัก: 305 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เอช อาร์ เซ็นเตอร์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน