0
OKRs @ Work บริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs
อะไรเป็นทิศทางที่องค์กรมุ่งไป และจะทำให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไร รู้ว่าอะไรสำคัญ อะไรไม่สำคัญ และจะวัดความสำเร็จได้อย่างไร..
หนังสือ228.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "OKRs" เป็นแนวทางการบริหารผลงานที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในการบริหารผลงานขององค์กร ให้มันใจได้ว่าจะสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยพัฒนาขีดความสามารถของคนในองค์กรให้เพิ่มสูงขึ้นด้วย เนื้อหาในเล่มเป็นการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ OKRs และจากประสบการณ์ในการบรรยาย รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาเรื่องการพัฒนาองค์กรให้กับหลาย ๆ แห่ง เพื่อเป็นแนวทางที่จะช่วยให้เข้าใจได้ง่ายในการนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ และสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการทำงานได้ด้วย

สารบัญ

ภาคแรก ตั้งเป้าหมาย
1. จุดเริ่มต้น
2. โอเคอาร์ คืออะไร
3. เน้นเรื่องที่สำคัญ
4. สอดคล้องและสมดุล
5. ท้าทายอย่างก้าวกระโดด
6. ทบทวนตัวเอง
7. ทีละขั้น ทีละตอน

ภาคหลัง ทบทวนผลงาน
8. สนทนาอย่างมีคุณภาพ
9. พูดกันตรงไปตรงมา
10. ประเมินผลอย่างสร้างสรรค์
11. สร้างพื้นที่ปลอดภัย

ภาคสาม ลงมือทำ
12. ติดตั้ง OKRs ในองค์กร

คำนิยม
เนื้อหาเหมาะสมกับคนที่สนใจใคร่รู้ว่า OKRs คืออะไร มันต่างจาก KPI ตรงไหน และทำไมถึงต้องใช้ OKRs มันมีความสำคัญ ข้อดี ข้อจำกัด อะไรที่เราควรรู้บ้าง และหากเราจะนำ OKRs ไปใช้ในองค์กร ต้องมีกระบวนการ ขั้นตอนวิธีปฏิบัติอย่างไรไชยยศ ปั้นสกุลไชย- วิทยากรอิสระและนักเล่าเรื่อง
ต้องขอชื่นชม อ.โจ้ ที่มีข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่อง OKRs ที่หลากหลาย ละเอียด ครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน และยังนำเอาทฤษฎี หลักการอื่น ๆ ที่เป็นเบื้องหลังแนวคิดของ OKRs มาอธิบายประกอบ ทำให้เราเข้าใจ OKRs มากยิ่งขึ้นอีกณรงค์วิทย์ แสนทอง- ที่ปรึกษาด้านการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164851504 (ปกอ่อน) 236 หน้า
ขนาด: 146 x 210 x 14 มม.
น้ำหนัก: 290 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์กิตติพัทธ์ จิรวัสวงศ์
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน