0
Objectives and Key Results (OKRs) เครื่องมือการบริหารผลงานที่ได้ "ใจ" และได้ "งาน"
OKRs จะนำมาใช้แทน KPIs จริงหรือไม่ OKRs จะสร้าง Engagement ให้กับพนักงานได้อย่างไร OKRs มีแนวคิดและขั้นตอนทำอย่างไร ฯลฯ หนังสือเล่มนี้มีคำตอบ!
หนังสือ190.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

   หนังสือที่เหมาะสำหรับผู้บริหารที่ต้องการปรับปรุงพัฒนาผลงานของพนักงาน และต้องการรักษาคนในองค์กรให้มีกำลังใจในการทำงาน อันนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานที่มีประสิทธิภาพ ทั้งผลงานของตนเอง ทีมงาน และองค์การ นอกจากนี้เนื้อหาในเล่มยังเหมาะกับอาจารย์ที่ปรึกษา นักวิจัย และ HR ที่ต้องการนำแนวคิด OKRs มาใช้ในวงการทางการศึกษาหรือนำมาปรับใช้ในองค์การ รวมถึงนิสิต นักศึกษาที่ต้องการทำวิจัยและต่อยอดเกี่ยวกับแนวคิดการบริหารผลงานสมัยใหม่โดยเฉพาะเรื่อง OKRs

    "OKRs" จะนำมาใช้แทน "KPIs" จริงหรือไม่ OKRs จะสร้าง "Engagement" ให้กับพนักงานได้อย่างไร OKRs มีแนวคิดและขั้นตอนทำอย่างไร ฯลฯ หนังสือเล่มนี้มีคำตอบ!

สารบัญ

บทที่ 1 ทำความรู้จักเครื่องมือต่าง ๆ ในการบริหารผลงาน
บทที่ 2 ความเป็นมาและลักษณะของ OKRs
บทที่ 3 OKRs จะนำมาใช้แทน KPls หรือไม่
บทที่ 4 ทางเลือกในการนำ OKRs มาใช้ในองค์การ
บทที่ 5 ประเมินความพร้อมก่อนนำ OKRs มาใช้ในองค์การ
บทที่ 6 แนวทางการกำหนด OKRs
บทที่ 7 แนวทางการติดตามและประเมินความสำเร็จของ OKRs
บทที่ 8 การนำ OKRs ไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164770041 (ปกอ่อน) 192 หน้า
ขนาด: 147 x 210 x 10 มม.
น้ำหนัก: 255 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เอช อาร์ เซ็นเตอร์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 4/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน