0
Performance Improvement Plan@work โปรแกรมปรับปรุงผลการปฎิบัติงานของพนักงาน...สู่วัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลงาน
หนังสือเล่มนี้จะช่วยไขความกระจ่างเกี่ยวกับโปรแกรม PIP ว่าโปรแกรมนี้คืออะไร และจะช่วยปรับปรุงผลงานปฏิบัติงานของพนักงานที่มี "ผลงานไม่ดี" ได้อย่างไร มีวิธีการใช้โปรแกรมนี้อย่างไร
หนังสือ171.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "Performance Improvement Plan@work โปรแกรมปรับปรุงผลการปฎิบัติงานของพนักงาน...สู่วัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลงาน" เล่มนี้ เขียนโดย "ดร.สุพจน์ นาคสวัสดิ์" ซึ่งจะช่วยไขความกระจ่างเกี่ยวกับโปรแกรม PIP ว่าโปรแกรมนี้คืออะไร และจะช่วยปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของพนักงานที่มี "ผลงานไม่ดี" ได้อย่างไร มีวิธีการใช้โปรแกรมนี้อย่างไร...

    เนื้อหาภายในเล่มได้รวบรวมความรู้ องค์ประกอบ และขั้นตอนการใช้โปรแกรม PIP อย่างเป็นขั้นเป็นตอน รวมถึงมีตัวอย่างการจัดทำโปรแกรม PIP ของพนักงานถึง 20 ตำแหน่ง อาทิ ตำแหน่งผู้จัดการงาน, ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายผลิต, ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการจัดซื้อ, ตำแหน่งหัวหน้างานแผนกบุคคล ฯลฯ เพื่อให้ผู้อ่านที่มีทั้งผู้บริหารองค์กรและผู้บริหารงานทรัพยากรมนุษย์ สามารถนำความรู้และตัวอย่างดังกล่าวไปปรับประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมกับบริบทขององค์กรตนเองได้อย่างไม่ยากนัก

สารบัญ

- PIP...คืออะไร ทำไมต้องใช้ และควรใช้เมื่อไหร่
- ระบบประเมินผลงานพนักงานในปัจจุบัน
- กฎหมายแรงงานที่ควรรู้ VS โปรแกรม PIP
- 13 ตัวอย่างคดีแรงงานเลิกจ้างพนักงานที่ผลงานไม่ดี
- แนวทางการบริหารพนักงานที่มีผลงานต่ำกว่าเป้าหมาย
- 10 ตัวอย่างแบบฟร์อม PIP
- องค์ประกอบของโปรแกรม PIP
- ขั้นตอนการใช้โปรแกรม PIP
- ตัวอย่างโปรแกรม PIP ของพนักงาน 20 ตำแหน่ง
- ตัวอย่างคู่มือ PIP
- วัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลงาน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164770164 (ปกอ่อน) 176 หน้า
ขนาด: 146 x 210 x 9 มม.
น้ำหนัก: 240 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เอช อาร์ เซ็นเตอร์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 8/2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน