0
ลด 15%
Start Less, Finish More สร้างความคล่องตัวเชิงกลยุทธ์ด้วย OKR
เริ่มจากสิ่งที่น้อย เพื่อผลสำเร็จที่มากกว่า กับ OKR Thailand
หนังสือ212.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้เป็นเสมือนชุดเครื่องมือในการบริหาร ซึ่งการจะเลือกใช้เครื่องมือได้นั้น จะขึ้นอยู่กับงานที่คุณต้องทำ "ความล่องตัวเชิงกลยุทธ์" ที่นำเสนอในเล่ม เป็นแนวคิดแบบองค์รวมที่เริ่มจากการมุ่งความสนใจไปยังสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับลูกน้องของคุณ โดยมีพื้นฐานมาจากความตระหนักเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่คนทั้งองค์กรมีร่วมกัน และจะต้องมุ่งเน้นผลลัพธ์ทางธุรกิจที่สามารถวัดได้ อีกทั้งต้องมีวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดเผยและส่งเสริมการสนทนากันแบบก่อให้เกิดประโยชน์ และสุดท้าย คุณต้องตระหนักว่าไม่มีใครสามารถเดาอนาคตได้ พื้นฐานของแนวคิดนี้จึงอยู่ที่กระบวนการที่ดำเนินอย่างต่อเนื่องด้วยความรวดเร็ว อันประกอบด้วยการทดลอง การให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ และการเรียนรู้ ซึ่งเป็นแนวทางการปฏิบัติของ OKR นั่นเอง

สารบัญ

1 เปิดรับความไม่แน่นอน
2 กลยุทธ์
3 ประเมิน (Assess)
4 กำหนดทิศทาง (Focus)
5 ตั้งมั่น (Commit)
6 ลงมือปฏิบัติ (ACT)
7 เรียนรู้ (Learn)
8 การสร้างกระบวนการบริหารจัดการกลยุทธ์ที่มีความคล่องตัว

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786169339205 (ปกอ่อน) 210 หน้า
ขนาด: 146 x 210 x 12 มม.
น้ำหนัก: 265 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์Agility Plus Co., Ltd.
เดือนปีที่พิมพ์: 8/2019
ชื่อเรื่องต้นฉบับStart Less, Finish More
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : Agile Strategies Press
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน