0
กูมเญ โยคะทิเบต 115 ท่าบริหารและการนวด คู่มือสู่สุขภาพดีและชีวีเป็นสุขฉบับสมบูรณ์ (ปกแข็ง)
กูมเญ (ออกเสียงว่า กูม-เญ) เป็นส่วนหนึ่งของการสืบทอดทางจิตวิญญาณ ตลอดจนทฤษฎีการแพทย์และการบำบัดเยียวยา ซึ่งเชื่อมโยงทิเบตกับการแพทย์ของอินเดียและจีน การสืบทอดนี้ก่อให้เกิดการฝึกฝนตามมาอีกหลายแขนง
หนังสือ750.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    การผ่อนคลายคือระบบการเยียวยาอันอ่อนโยนซึ่งจะปลดปล่อยความเครียด เปลี่ยนแปลงแบบแผนในทางลบ และช่วยให้เราสมดุลและมีสุขภาพดีขึ้น ทั้งยังทำให้เราเบิกบานและตระหนักในคุณค่าของชีวิตยิ่งขึ้น ในยุคปัจจุบันที่ความสับสนวุ่นวายกลายเป็นส่วนหนึ่งในกิจวัตรประจำวัน "กูมเญ" จะเปิดประสาทสัมผัสและหัวใจของเราเพื่อให้เรารู้สึกพึงพอใจ ได้รับการเติมเต็ม และสามารถเข้าถึงทุกแง่มุมของชีวิตได้มากขึ้น แม้ฝึกในระยะเวลาสั้น ๆ ทว่าคุณภาพของประสบการณ์จะเปี่ยมล้น และชีวิตของเราจะมีความกลมกลืนมากขึ้น

    กูมเญถูกจารึกเป็นลายลักษณ์อักษรในคัมภีร์การแพทย์ทิเบต รวมทั้งในวินัยปิฎกในพุทธศาสนา คัมภีร์เหล่านี้กล่าวถึงการดำเนินชีวิตตามกฎเกณฑ์ทั้งทางโลกและทางธรรม รวมทั้งรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับวิธีการเยียวยา ดังนั้น กูมเญ (ออกเสียงว่า กูม-เญ) จึงเป็นส่วนหนึ่งของการสืบทอดทางจิตวิญญาณ ตลอดจนทฤษฎีการแพทย์และการบำบัดเยียวยาซึ่งเชื่อมโยงทิเบตกับการแพทย์ของอินเดียและจีน การสืบทอดนี้ก่อให้เกิดการฝึกฝนตามมาอีกหลายแขนง รวมทั้งโยคะและการฝังเข็ม นอกจากนี้ยังเป็นรากฐานของการฝึกฝนกาย-จิต หลายแขนงในยุคหลัง ๆ อีกด้วย

สารบัญ

- บทนำ
- ท่าบริหารและการนวด

ภาค 1 : ทฤษฎี, การเตรียมพร้อม, การนวด
- การนวดความรู้สึกภายในและภายนอก
- การเตรียมพร้อม
- การนั่ง
ฯลฯ

ภาค 2 : ท่าบริหารแบบเคลื่อนไหว
- การทำให้ร่างกาย จิตใจ และประสาทสัมผัสสมดุลและผสมผสานกัน
- การกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงพลัง
- ปลีกวิเวก

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164830066 (ปกแข็ง) 380 หน้า
ขนาด: 162 x 233 x 27 มม.
น้ำหนัก: 650 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์โกมลคีมทอง, สนพ. มูลนิธิ
เดือนปีที่พิมพ์: 10/2019
ชื่อเรื่องต้นฉบับKum Nye Tibetan Yoga
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : Dharma Publishing
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน