0
คู่มือดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง
เหตุผลที่ผู้สูงอายุในญี่ปุ่น อายุยืนเกิน 100 ปี! มาจากการดูแลอย่างดีและเข้าใจ รวมวิธีการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง ทุกกิจกรรมในชีวิต ทำตามง่าย ปลอดภัย ใช้ได้จริง เพื่อความสุขของคนทั้งบ้าน
หนังสือ270.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ถึงเวลาที่คุณต้องดูแล "คนสูงวัย" ในบ้านด้วยตัวเอง ทำอย่างไรดี การดูแลพ่อแม่หรือคู่สมรสในวัยสูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้ไม่ดีเหมือนก่อน เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเรียนรู้เพื่อให้พวกท่านใช้ชีวิตอย่างสุขสบาย หัวใจสำคัญของ "ความช่วยเหลือ" คือการเปิดโอกาสให้พวกท่านได้ทำเรื่องต่าง ๆ (ที่ยังทำได้) ด้วยตัวเอง แม้จะช้าลงบ้าง แต่เป็นโอกาสให้ได้ใช้ร่างกายบ้าง แทนที่จะปล่อยให้เสื่อมไป

    หนังสือ "คู่มือดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง" เล่มนี้ จึงได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการดูแลพยาบาลผู้สูงอายุตั้งแต่วัย 50 ปีขึ้นไป ที่ป่วยเป็นโรคร้ายต่าง ๆ หรือโรคชราจนช่วยเหลือตัวเองได้น้อย หรือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลย อาทิ โรคอัลไซเมอร์ โรคพาร์กินสัน โรคอัมพฤตอัมพาต โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลอย่างครบถ้วน ทั้งการป้อนอาหาร อาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้า การให้ยา การให้ลุกขึ้น การเข้าห้องน้ำ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย การฝึกให้ผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเอง การช่วยชีวิตเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และวิธีผ่อนคลายสำหรับผู้ดูแล เพื่อไม่ทำให้เครียดเกินไป ผ่านภาพประกอบชัดเจนเข้าใจได้ง่าย ทำตามง่าย ปลอดภัย ใช้ได้จริง เพื่อความสุขของคนทั้งบ้าน

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นในการดูแลผู้สูงอายุ
บทที่ 2 เทคนิคการดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้น
บทที่ 3 การพลิกตัว
บทที่ 4 การลุกนั่ง
บทที่ 5 การลุกยืน
บทที่ 6 การนั่ง
บทที่ 7 การช่วยเหลือผู้สูงอายุนั่งรถเข็น
บทที่ 8 การเดิน
บทที่ 9 การรับประทานอาหาร
บทที่ 10 การอาบน้ำ
ฯลฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม

- คู่มือประจำบ้านสำหรับการดูแลผู้สูงอายุ ที่อ่านเข้าใจง่าย และใช้งานได้จริง (คล้ายเล่มคัมภีร์เลี้ยงลูก) เนื้อหาครอบครัวการดูแลผู้สูงอายุทุกด้าน พร้อมกับภาพประกอบอธิบายทีละขั้นตอนอย่างละเอียด จึงเข้าใจและทำตามไม่ยาก แม้จะไม่มีพื้นฐานด้านการพยาบาลผู้ป่วยมาก่อนในตลาด
- หนังสือเล่มนี้ให้ข้อมูลเป็นภาพรวมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ง่าย โดยเน้นให้ผู้ป่วยดูแลตัวเองให้ได้ และเป็นการดูแลที่ถูกต้อง ไม่ก่อให้เกิดความเครียดกับทั้งผู้ดูแลและผู้ป่วย

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786161825812 (ปกอ่อน) 236 หน้า
ขนาด: 171 x 240 x 12 มม.
น้ำหนัก: 295 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์Amarin Health
เดือนปีที่พิมพ์: 10/2018
ชื่อเรื่องต้นฉบับCho Zukai Yasashi Kaigo No Kotsu
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : Asahi Shimbun Publication Inc.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน