0
จ้างงานและจัดการอย่างไรให้ถูกกฎหมาย
เจาะลึกประเด็นปัญหาต่าง ๆ ในการจ้างงาน ตั้งแต่แรกจ้าง การจัดการจนถึงการเลิกจ้าง ที่ให้แนวปฏิบัติได้อย่างถูกกฎหมาย
หนังสือ142.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "จ้างงานและจัดการอย่างไรให้ถูกกฎหมาย" เล่มนี้ ได้บอกถึงการว่าจ้างพนักงาน ตั้งแต่การรับเข้าทำงาน การจัดการดูแลพนักงานในระหว่างการว่าจ้าง จนถึงการเลิกจ้าง ปัญหาที่มักพบและการจัดการที่ถูกต้องตามหลักกฎหมายที่ควรรู้ เรียกได้ว่าครบกระบวนการทำงานกันทีเดียว สำหรับผู้ที่ทำหน้าที่ทางด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนเจ้าของกิจการที่ต้องดูแลงานด้านนี้เอง ซึ่งจะทำให้เข้าใจหลักการจ้างงานและการจัดการที่ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน และช่วยลดปัญหาเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรได้ในระดับหนึ่ง

สารบัญ

- ความท้าทายของการว่าจ้างพนักงาน

การว่าจ้างพนักงาน
- ข้อควรระวังจากการปลอมแปลงเอกสารสมัครงาน
- ค่าจ้างของพนักงานตามกฎหมายและตลาดแรงงาน
- ทำไมการทดลองงานต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
- การเปลี่ยนสัญญาจ้างแรงงานเป็นสัญญาจ้างทำของ
ฯลฯ

การจัดการพนักงาน
- Top 10 ปัญหาการจัดการพนักงานที่องค์กร ทำผิดพลาดบ่อย ๆ
- การค้ำประกันการทำงานและข้อควรระวัง
- การทำงานล่วงเวลา
- การลาและอำนาจอนุมัติของบริษัท
ฯลฯ

การเลิกจ้างพนักงาน
- การสิ้นสุดสัญญาจ้างแรงงาน
- แนวทางการเลิกจ้างพนักงานในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การลดขนาดองค์กร การเลิกจ้างพนักงานใกล้เกษียณอายุ การเลิกจ้างพนักงานบางส่วนหรือไลน์ การย้ายสถานประกอบการ เป็นต้น
- การคิดค่าตอบแทนให้กับพนักงานกรณีเลิกจ้าง
- ข้อระวังของการเลิกจ้างพนักงาน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167444932 (ปกอ่อน) 128 หน้า
ขนาด: 146 x 210 x 7 มม.
น้ำหนัก: 175 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เอช อาร์ เซ็นเตอร์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 4/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน