0
สร้างสติ รักษาจิต สู้ COVID-19
ท่ามกลางวิกฤต COVID-19 การดูแลจิตใจให้เข้มแข็งด้วยการฝึกสติ เป็นสิ่งสำคัญยิ่ง...
หนังสือ137.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "สร้างสติ รักษาจิต สู้ COVID-19" เหมาะเป็นคู่มือในการดูแลสุขภาพจิตของคุณผู้อ่าน ทุกคนให้แข็งแรงเพื่อรับมือกับวิกฤต COVID-19 เหมาะสำหรับทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ที่อยาก เปลี่ยนวิกฤตนี้เป็นโอกาสในการสร้างความเข้มแข็งทางใจ ระยะเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์จนถึง เวลาหลายเดือน อาจเป็นช่วงเวลาที่มีความว้าวุ่นทางจิตใจ เช่น กลัว เครียด เหงา ท้อแท้ ซึ่ง นอกจากจะเป็นผลเสียต่อจิตใจแล้ว ยังมีผลกระทบต่อสุขภาพกายด้วย เพราะความเครียดและ ว้าวุ่นใจที่ต่อเนื่องมีผลกระทบต่อการสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกาย การดูแลจิตใจของตนเองให้ เข้มแข็งจึงมีความสำคัญยิ่ง เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จึงมุ่งเน้นการฝึกสติด้วยตนเอง เพื่อให้เหมาะกับสถานการณ์ที่ทุกคนต่างก็ต้องแยกตัวเพื่อไม่ให้รับหรือส่งเชื้อไวรัสไปสู่ผู้อื่น ได้รู้วิธีฝึกสติเพื่อรับมือวิกฤต COVID-19

สารบัญ

บทที่ 1 ทำไมชีวิตถึงเครียดยิ่งโควิด-19 มายิ่งเครียด
บทที่ 2 เราจะจัดการกับความเครียดจากวิกฤตโควิด-19 ได้อย่างไร
บทที่ 3 ฝึกสมาธิสยบความว้าวุ่นและความเครียดจากโควิด-19
บทที่ 4 ในวิกฤตโควิด-19 ฝึกสติได้อย่างไร
บทที่ 5 ฝึกสติให้เป็นวิถีชีวิตทั้งในระหว่างและหลังวิกฤตโควิด-19
บทที่ 6 สติตามการใช้งานอย่างให้ป้องกันโควิด-19 ได้ดีขึ้น
บทที่ 7 สติในจิต (สติปล่อยวาง) ให้เราอยู่กับโควิด-19 อย่างไม่เป็นทุกข์
บทที่ 8 สติสร้างความเข้มแข็งของเราทั้งยังมีพลังช่วยสังคม
บทที่ 9 สติช่วยไทยฝ่าวิกฤตโควิด-19 ได้อย่างไร

ข้อมูลเพิ่มเติม

- เขียนโดยจิตแพทย์ผู้มากประสบการณ์และเป็นที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต
- แนะวิธีฝึกสติอย่างง่ายและเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อรับมือกับวิกฤต COVID-19 ท่ามกลางวิกฤต COVID-19 นี้ การดูแลจิตใจให้เข้มแข็ง ด้วยการฝึกสติมีความสำคัญยิ่ง

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160449323 (ปกอ่อน) 120 หน้า
ขนาด: 129 x 185 x 6 มม.
น้ำหนัก: 115 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 4/2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน