0
สายตาดีด้วยวิธีมหัศจรรย์
ฝึกตามโปรแกรม ไม่ว่าจะสายตาสั้น-ยาว หรือเอียง ก็ลืมแว่นตาไปได้เลย
หนังสือ223.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ฟื้นฟูดวงตาด้วยวิถีธรรมชาติผสมผสานศาสตร์แห่งเซไตย ชี่กง และโยคะ ทางเลือกใหม่เพื่อแก้ไข "ปัญหาสายตา" ด้วยตนเอง ไม่ว่าจะสายตาสั้น เอียง ยาว สายตาขี้เกียจ สายตาสูงวัย ตาบอดสี ดวงตาล้า พร่ามัว หรือปวดกระบอกตา จากการใช้สายตาอย่างหนัก วิธีนี้ยังช่วยฟื้นฟูอาการเจ็บป่วยที่ดวงตา ต้อกระจก ต้อหิน จอประสาทตาเสื่อม และโรค CVS อย่างได้ผล แค่ฝึกวันละ 15 นาที และเสริมอาหารให้ดวงตาอย่างสม่ำเสมอ ก็สามารถฟื้นฟูดวงตาให้ดีขึ้นได้ จนคุณไม่ต้องใส่แว่นตาไปตลอดชีวิต

สารบัญ

บทที่ 1 ดวงตาเหมือนกล้องถ่ายรูป
บทที่ 2 แว่นสายตาไม่ใช่ "ตัวช่วย" ที่ดีที่สุด
บทที่ 3 Eye-Mind-Brain ต้องทำงานผสานกัน
บทที่ 4 สายตาสั้น ยาว หรือเอียง ก็ฟื้นฟูได้
บทที่ 5 เคล็ด(ไม่) ลับก่อนเข้ารับการฟื้นฟู
บทที่ 6 12 แบบฝึกฟื้นสายตาแย่ให้กลับมา "ดี" อีกครั้ง
บทที่ 7 11 แบบฝึกล้างพิษให้จิตใจและร่างกาย
บทที่ 8 สุดยอดสารอาหาร เสริมดวงตาสวย ชะลออาการเสื่อม
บทที่ 9 เสริมดวงตาสวย ชะลอการเสื่อมด้วย "น้ำผลผักไม้"
บทที่ 10 Q&A คำถามที่พบบ่อย
บทที่ 11 ประสบการณ์จริงจากผู้เข้ารับการฟื้นฟู

คำนิยม
มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชนขอสนับสนุนการฟื้นฟูสายตาแบบวิถี ธรรมชาติให้เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยเสริมสุขภาพตาให้ดีขึ้นและป้องกันสายตาผิดปกติพญ.โสมสราญ วัฒนะโชติ- เลขานุการมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชน
การออกำลังกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ขอชื่นชมอาจารย์จอยที่ได้นำวิธีฟื้นฟูสายตาแบบวิถีธรรมชาติมาเผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการถนอมสายตาที่ดีแก่ประชาชนดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์- อดีตอธิบดีกรมอนามัย
ผลของการรักษาวิธีนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว แต่ต้องใช้เวลา ความตั้งใจ และความอดทนของผู้เข้ารับการฟื้นฟูอย่างมาก จึงต้องมีการวัดสมรรถภาพก่อนรักษาและหลังการรักษาเพื่อเปรียบเทียบดูผลของการรักษาวิธีนี้นพ.เจริญ ฉันทวานิช- ผู้อำนวยการสายงานบริการทางการแพทย์เคลื่อนที่
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786161812034 (ปกอ่อน) 162 หน้า
ขนาด: 153 x 229 x 12 มม.
น้ำหนัก: 285 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์Amarin Health
เดือนปีที่พิมพ์: 7/2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน