0
โยคะแห่งสติ
แนะนำให้รู้จักการมีโยคะอยู่ในวิถีชีวิต ซึ่งรวมทั้งหมดตั้งแต่รักษาสมดุลระหว่างร่างกายและจิตใจ ฝึกกำหนดลมหายใจซึ่งส่งผลต่อการควบคุมอารมณ์และสติ ฝึกอาสนะหลากหลายท่าซึ่งช่วยบริหารส่วนต่างๆ ของร่างกาย
หนังสือ323.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "โยคะแห่งสติ" เล่มนี้ จะแนะนำให้ผู้อ่านได้รู้จักการมีโยคะอยู่ในวิถีชีวิต ซึ่งรวมทั้งหมดตั้งแต่รักษาสมดุลระหว่างร่างกายและจิตใจ ฝึกกำหนดลมหายใจซึ่งส่งผลต่อการควบคุมอารมณ์และสติ ฝึกอาสนะหลากหลายท่าซึ่งช่วยบริหารส่วนต่างๆ ของร่างกาย ป้องกันและบรรเทาอาการเจ็บป่วย ใส่ใจเรื่องการผ่อนคลาย ไปจนถึงรับประทานอาหารตามหลักโยคะ เพื่อให้รู้สึกสงบสบาย คล่องแคล่ว กระปรี้กระเปร่า ภายในเล่มมีภาพประกอบชัดเจน คำบรรยายอ่านเข้าใจง่าย อีกทั้งมีการบอกประโยชน์ของอาสนะแต่ละท่าให้ผู้อ่านเลือฝึกได้ตรงจุดที่ตนต้องการด้วย สำหรับผู้ที่รักสุขภาพทุกท่าน หนังสือเล่มนี้จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคุณ

สารบัญ

- การอุ่นเครื่องและการบริหารข้อต่อ
- อาสนะเพื่อการผ่อนคลาย
- ลำดับการฝึกอาสนะหลักสูตรเบื้องต้น
- อาสนะนั่ง
- อาสนะเพิ่มเติม
- อาสนะสำหรับผู้ฝึกขั้นต้นได้ยืดหยุ่นดีแล้ว
- อาสนะที่ต้องระวังเป็นพิเศษ
- การผ่อนคลาย
- เทคนิคการผ่อนคลายความเครียด
- การหายใจ ปราณ และปราณายามะ
- ตัวอย่างโปรแกรมฝึกโยคะ

คำนิยม
เป็นหนังสือโยคะที่โดดเด่นที่สุดที่เคยเห็นมา หนังสือทั่วไปจะเน้นทฤษฎีและแนวทางที่ปฏิบัติต่อกันมา แต่หนังสือเล่มนี้ประยุกต์ โดยประสานระหว่างสติกับการฝึกโยคะเป็นทางลัดสู่ความสุขที่แท้ซึ่งไม่เคยมีมาก่อน ผู้เขียนถ่ายทอดประสบการณ์ที่เป็นผลมาจากการปฏิบัติ ยืนยันจากชีวิตจริง ซึ่งมีประโยชน์ต่อผู้อ่านมากโกวิท เอนกชัย (เขมานันทะ)- ปราชญ์ นักคิด นักเขียน ศิลปินและครูสอนภาวนา
ขอให้หนังสือเล่มนี้ประสบความสำเร็จในการช่วยเหลือผู้คนที่สนใจการฝึกฝน พัฒนาตนให้มีความสุขทั้งกายและใจ ขอให้ทุกคนมีความรู้ ความตื่น ความเบิกบานในชีวิตของตน และช่วยให้ผู้อื่นได้รับความสดชื่น เข้มแข็ง และแจ่มแจ้งในตน ดังที่คุณเกศสุดา ชาตยานนท์ ได้บำเพ็ญมาโดยตลอดนี้ด้วยเทอญพระดุษฎี เมธงกุโร- เจ้าอาวาสวัดทุ่งไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
อยากให้คนฝึกโยคะทั้งหลาย ทั้งที่ฝึกเพื่ออกกำลังกายหรือฝึกเพื่อสมาธิได้อ่านหนังสือเล่มนี้ เพราะจะช่วยให้คนรักโยคะเข้าถึงหัวใจของโยคะอันได้แก่สมาธิ อันได้แก่ สติ ได้ดีขึ้นกวี คงภักดีพงษ์- ผู้อำนวยการโครงการเผยแพร่โยคะบ้านสารัตถะ สถาบันโยคะวิชาการ
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160023684 (ปกอ่อน) 256 หน้า
ขนาด: 186 x 200 x 17 มม.
น้ำหนัก: 500 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 1/2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน