0
2 สัปดาห์ ปรับรูปร่าง สร้างสมดุล
หยุด! โรค "คอเต่า+หลังกุ้ง" ภาวการณ์ร่างกายบิดเบี้ยวจากการใช้ สมาร์ทโฟน
หนังสือ213.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือที่จะมาช่วยคุณในการหยุด! โรค "คอเต่า+หลังกุ้ง" ภาวการณ์ร่างกายบิดเบี้ยวจากการใช้ สมาร์ทโฟน เริ่มตั้งแต่ทำความเข้าใจโรคคอเต่าให้ถูกต้อง โรคคอเต่าคืออะไร อาการที่มีสาเหตุมาจากโรคคอเต่า โครงสร้างปกติ VS โครงสร้างแบบคอเต่า เช็กลิสต์โครงสร้างแบบคอเต่า อิริยาบถที่ไม่ถูกต้อง ต้นเหตุของโรคคอเต่า โปรแกรมแก้ไขโรคคอเต่า 14วัน ท่ากายบริหารพื้นฐานเพื่อแก้ไขอาการโรคคอเต่า แก้หลังโก่ง & ยืดกล้ามเนื้ออก แก้หลังโก่ง & ยืดกล้ามเนื้ออก ยืดไหล่ที่ห่องุ้มและแก้อาการสะบักแข็ง ยืดตัวดัดกระดูกสันหลัง รวมถึงท่ายืดเหยียดร่างกายในออฟฟิศ เพื่อรักษาอาการโรคคอเต่า ท่ายืดเหยียดในออฟฟิศ เพื่อโครงสร้างร่างกาย กายบริหารในท่ายืน และกายบริหารกับผนัง COLUMN กายบริหารเพื่อแก้ไขตามอาการของโรคคอเต่า ในเล่มได้ให้เนื้อหาโดยละเอียด พร้อมภาพประกอบชัดเจน เป็นลำดับขั้นตอน สามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง สำหรับผู้ที่รักสุขภาพไม่ควรพลาด!

สารบัญ

Part 1 ทำความเข้าใจโรคคอเต่าให้ถูกต้อง
Step 1 โรคคอเต่าคืออะไร
Step 2 อาการที่มีสาเหตุมาจากโรคคอเต่า
Step 3 โครงสร้างปกติ VS โครงสร้างแบบคอเต่า
Step 4 เช็กลิสต์โครงสร้างแบบคอเต่า
Step 5 10 อิริยาบถที่ไม่ถูกต้อง ต้นเหตุของโรคคอเต่า
ฯลฯ

Part 2 โปรแกรมแก้ไขโรคคอเต่า 14 วัน
Day 1 ท่ากายบริหารพื้นฐานเพื่อแก้ไขอาการโรคคอเต่า
Day 2 แก้หลังโก่ง & ยืดกล้ามเนื้ออก 1
Day 3 แก้หลังโก่ง & ยืดกล้ามเนื้ออก 2
Day 4 ยืดไหล่ที่ห่องุ้มและแก้อาการสะบักแข็ง
Day 5 ยืดตัวดัดกระดูกสันหลัง
ฯลฯ

Part 3 ท่ายืดเหยียดร่างกายในออฟฟิศเพื่อรักษาอาการโรคคอเต่า
Step 1 ท่ายืดเหยียดในออฟฟิศเพื่อโครงสร้างร่ายกาย
Step 2 กายบริหารในท่ายืนและการบริหารกับผนัง

Part 4 กายบริหารเพื่อแก้ไขตามอาการของโรคคอเต่า
Step 1 เมื่อปวดคอตึงจนเอี้ยวคอไม่ได้
Step 2 เมื่อรู้สึกปวดตึงที่หลัง
Step 3 เมื่อรู้สึกปวดตึงที่ไหล่
Step 4 เมื่อรู้สึกอึดอัดในช่องอก
Step 5 เมื่อรู้สึกมือชา
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786161805029 (ปกอ่อน) 146 หน้า
ขนาด: 169 x 219 x 8 มม.
น้ำหนัก: 345 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต
สำนักพิมพ์อมรินทร์สุขภาพ
เดือนปีที่พิมพ์: 5/2015
ชื่อเรื่องต้นฉบับText Neck Correction
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : Chungrim Publishing Co., Ltd.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน