0
Human Capital การวัดทุนมนุษย์ ให้ "ตรงใจ" องค์การ
ใคร ๆ ก็อยากได้คนเก่งคนดีไปทำงานด้วย ประเมินและพัฒนาได้จริงด้วย 15 ตัวบ่งชี้ 85 เกณฑ์การพิจารณา เชิงกระบวนการ
หนังสือ142.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เมื่อองค์อยากรู้ว่า พนักงานในองค์การของตนมีศักยภาพเพียงใด ดังนั้นจึงเกิดมีแนวคิดในการวัดศักยภาพหรือวัดทุนมนุษย์ขึ้นมา ซึ่งมีอยู่หลากหลายวิธีการ โดยหนึ่งในวิธีการที่ว่านี้ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ได้พัฒนาขึ้นมาจากหลักวิชาการตามโมเดลซิปวา ซึ่งมีเกณฑ์การวัดทุนมนุษย์โดยใช้ปัจจัย 15 ปัจจัยเป็นตัวบ่งชี้ มีการอธิบายให้เข้าใจถึงความหมาย เกณฑ์พิจารณาของตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน และแนวทางการประเมินของแต่ละปัจจัย ตัวบ่งชี้จนครบทุกตัว ตบท้ายออกมาเป็นแบบประเมินทุนมนุษย์ฉบับสมบูรณ์ซึ่งองค์การสามารถลองนำไปใช้ดูได้เลย และถึงแม้ผู้เขียนจะออกตัวว่า "เครื่องมือวัด" อย่างไรก็ต้องมีความคลาดเคลื่อนอยู่แล้ว คงจะหาที่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ยาก แต่อย่างน้อยเมื่อท่านได้ลองนำไปใช้ เชื่อแน่ว่า องค์การของท่านจะได้ทราบสิ่งที่ตนเองจะต้อง "พัฒนา" ทุนมนุษย์ของตนเองได้หลายส่วนทีเดียว

สารบัญ

- จุดกำเนิดทุนมนุษย์
- ทำไมองค์การต้องประเมินทุนมนุษย์
- แนวคิดการวัดทุนมนุษย์
- ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับทุนมนุษย์
- การประเมินทุนมนุษย์ด้วยโมเดลซิปวา (Cippva Model)
- ทุนมนุษย์ระดับ 5 ดาว : เกณฑ์ให้คะแนนและการจัดระดับ
- กลยุทธ์องค์การ...จุดเริ่มต้นของทุนมนุษย์ (ตัวบ่งชี้ที่ 1)
- ภาวะผู้นำสำคัญอย่างไรต่อทุนมนุษย์ (ตัวบ่งชี้ 2)
- ทุนมนุษย์ที่ดีจะต้องมีโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม (ตัวบ่งชี้ที่ 3)
- ไม่ว่าคนมากไปหรือน้อยไปก็ไม่ดี (ตัวบ่งชี้ที่ 4)
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167444741 (ปกอ่อน) 152 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 18 มม.
น้ำหนัก: 205 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เอช อาร์ เซ็นเตอร์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 5/2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน